mingetty(8) minimalne getty dla konsol

SKŁADNIA

mingetty [--noclear] [--nonewline] [--noissue] [--nohangup] [--nohostname] [--long-hostname] [--loginprog=/bin/login] [--nice=10] [--delay=5] [--chdir=/home] [--chroot=/chroot] [--autologin username] [--loginpause] tty

OPIS

mingetty jest minimalnym getty dla użytku na wirtualnych konsolach. W przeciwieństwie do agetty(8), mingetty nie nadaje się do obsługi linii szeregowych. Dla tego celu polecam używać mgetty(8).

OPCJE

--noclear
Nie czyść ekranu przed poproszeniem o nazwę użytkownika (normalnie ekran jest czyszczony).
--nonewline
Nie drukuje znaku nowej linii przed wypisaniem zawartości pliku /etc/issue.
--noissue
Nie wypisuje zawartości pliku /etc/issue.
--nohangup
Nie wywołuje funkcji vhangup(), aby uniemożliwić innym aplikacjom zapisywanie do tego tty.
--nohostname
Nie wyświetla nazwy komputera w linii zgłoszeń.
--long-hostname
Domyślnie nazwa hosta jest drukowana tylko do pierwszej kropki. Po włączeniu tej opcji, pokazywany jest pełny tekst gethostname(2).
--loginprog /bin/login
Zmienia program używany do logowania użytkowników.
--nice 10
Zmienia priorytet za pomocą wywołania funkcji nice().
--delay 5
Po uruchomieniu mingetty wstrzymuje działanie na podaną liczbę sekund.
--chdir /home
Zmienia katalog na podany przed uruchomieniem programu logowania.
--chroot /chroot
Wywołuje chroot() z podaną nazwą katalogu.
--autologin username
Loguje automatycznie podanego użytkownika bez pytania o nazwę użytkownika i hasło. Patrz także opis opcji -f programu /bin/login.
--loginpause
Czeka na wciśnięcie dowolnego klawisza przed wyświetleniem linii zgłoszenia. Może być połączone z --autologin, aby zaoszczędzić pamięć przez nieuruchamianie automatycznie powłok.

SEKWENCJE SPECJALNE

mingetty rozpoznaje następujące sekwencje specjalne, które można osadzić w pliku /etc/issue:
\d
wstawia bieżący dzień (czas lokalny),
\l
wstawia nazwę terminala, na którym działa mingetty,
\m
wstawia architekturę maszyny (uname -m),
\n
wstawia sieciową nazwę węzła maszyny (uname -n),
\o
wstawia nazwę domeny,
\r
wstawia wydanie systemu operacyjnego (uname -r),
\t
wstawia czas bieżący (lokalny),
\s
wstawia nazwę systemu operacyjnego,
\u oraz \U
liczba użytkowników, którzy są obecnie zalogowani. \U wstawia "n users", podczas gdy \u wstawia tylko "n".
\v
wstawia wersję systemu operacyjnego (uname -v).

PRZYKŁAD

Tekst "Linux eos i386 #1 Tue Mar 19 21:54:09 MET 1996" można stworzyć, wstawiając do /etc/issue "\s \n \m \v".

PLIKI

/etc/issue, /var/run/utmp.

AUTOR

Copyright © 1996 Florian La Roche <[email protected]>. Stronę podręcznika napisali:David Frey <[email protected]> i Florian La Roche.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.08 oryginału.