sysctl(2) odczyt/zapis parametrów systemu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

#include <linux/unistd.h>

#include <linux/sysctl.h>

_syscall1(int, _sysctl, struct __sysctl_args *, args);

int _sysctl(struct __sysctl_args *args);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Wywołanie _sysctl odczytuje i/lub ustawia parametry jądra. Na przykład: nazwę hosta, maksymalną liczbę otwartych plików. Argument wywołania ma postać

struct __sysctl_args {
    int *name;    /* wektor liczb całkowitych opisujący zmienną */
    int nlen;     /* długość tego wektora */
    void *oldval;   /* 0 lub adres, gdzie zachować starą wartość */
    size_t *oldlenp; /* ilość miejsca na starą wartość
               nadpisywana przez rzeczywisty jej rozmiar */
    void *newval;   /* 0 lub adres nowej wartości */
    size_t newlen;  /* rozmiar nowej wartości */
};

Wywołanie to dokonuje przeszukiwania struktury drzewiastej, prawdopodobnie pzypominającej drzewo katalogowe z /proc/sys, i jeśli żądany element zostanie znaleziony, wywołuje odpowiednią funkcję do odczytania lub zmodyfikowania wartości.

PRZYKŁAD

#include <linux/unistd.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/sysctl.h>
_syscall1(int, _sysctl, struct __sysctl_args *, args);
int sysctl(int *name, int nlen, void *oldval, size_t *oldlenp,
      void *newval, size_t newlen)
{
    struct __sysctl_args args={name,nlen,oldval,oldlenp,newval,newlen};
    return _sysctl(&args);
}
#define SIZE(x) sizeof(x)/sizeof(x[0])
#define OSNAMESZ 100
char osname[OSNAMESZ];
int osnamelth;
int name[] = { CTL_KERN, KERN_OSTYPE };
main(){
    osnamelth = sizeof(osname);
    if (sysctl(name, SIZE(name), osname, &osnamelth, 0, 0))
        perror("sysctl");
    else
        printf("This machine is running %*s\n", osnamelth, osname);
    return 0;
}

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, _sysctl zwraca 0. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1 i ustawiane errno w sposób określający rodzaj błędu.

BŁĘDY

ENOTDIR
name nie zostało znalezione.
EPERM
Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z napotkanych `katalogów', lub brak praw odczytu, gdy oldval było niezerowe, lub brak praw zapisu, gdy newval było niezerowe.
EFAULT
Wywołanie żądało poprzedniej wartości przez ustawienie oldval na nie-NULL, lecz zezwalając na zerową wielkość w oldlenp.

ZGODNE Z

Wywołanie to jest to specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach. Wywołanie sysctl jest obecne w Linuksie od 1.3.57. Pochodzi z 4.4BSD. Jedynie Linux posiada jego odwzorowanie w /proc/sys a konwencje nazywania obiektów różnią się między Linuksem i BSD 4.4, lecz deklaracja funkcji sysctl(2) jest taka sama w obu przypadkach.

USTERKI

Nazwy obiektów różnią się pomiędzy wersjami jądra. CZYNI TO NINIEJSZĄ FUNKCJĘ SYSTEMOWĄ BEZUŻYTECZNĄ DLA APLIKACJI. Należy zamiast niego używać interfejsu /proc/sys.
Nie wszystkie dostępne obiekty są odpowiednio udokumentowane.
Nie jest jeszcze możliwe zmienianie systemu operacyjnego przez zapis do /proc/sys/kernel/ostype.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sysctl

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.