sethostname(2) pobranie/ustawienie nazwy hosta

Other Alias

gethostname

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int gethostname(char *name, size_t len);
int sethostname(const char *name, size_t len);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcje te służą do zmiany nazwy hosta obecnego procesora. Funkcja gethostname() zwraca w tablicy name o długości len bajtów zakończoną znakiem NUL nazwę hosta (ustawioną uprzednio przez sethostname()). W przypadku, gdy zakończona znakiem NUL nazwa hosta się nie mieści, nie jest zwracany błąd ale nazwa hosta jest obcinana. Nie jest określone, czy obcięta nazwa hosta będzie zakończona znakiem NUL.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno .

BŁĘDY

EINVAL
len jest ujemne, lub dla sethostname, len jest większe od maksymalnej dozwolonej wartości, lub dla gethostname na Linuksie/i386 len jest mniejsze niż właściwy rozmiar. (W tym ostatnim przypadku glibc 2.1 zwraca ENAMETOOLONG.)
EPERM
Dla sethostname, wywołujący nie był superużytkownikiem.
EFAULT
name jest nieprawidłowym adresem.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD). POSIX 1003.1-2001 definiuje gethostname ale nie sethostname.

USTERKI

Dla wielu kombinacji jąder Linuksa / libc gethostname zwraca błąd zamiast zwrócić obciętą nazwę hosta.

UWAGI

SUSv2 gwarantuje, że `nazwy hostów są ograniczone do 255 bajtów'. POSIX 1003.1-2001 gwarantuje, że `nazwy hostów (bez kończącego NUL) są ograniczone do HOST_NAME_MAX bajtów'.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 gethostname

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.