setgrent(3) odczytanie wpisu z pliku group

Other Alias

getgrent, endgrent

SKŁADNIA

#include <grp.h>
#include <sys/types.h>


struct group *getgrent(void);

void setgrent(void);

void endgrent(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getgrent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z pliku /etc/group. Przy pierwszym wywołaniu zwraca pierwszy wpis; podczas dalszych wywołań zwraca kolejne wpisy.

Funkcja setgrent() przesuwa wskaźnik pliku na początek pliku /etc/group.

Funkcja endgrent() zamyka plik /etc/group.

Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:

struct group {
    char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
    char  *gr_passwd;   /* hasło dla grupy */
    gid_t  gr_gid;     /* id grupy */
    char  **gr_mem;    /* członkowie grupy */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getgrent() zwraca strukturę zawierającą informacje o grupie, lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub gdy wystąpił błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury informacji o grupie.

PLIKI

/etc/group
Plik bazy danych dla grup

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getgrent

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.