getgrgid(3) odczytanie wpisu z pliku group

Other Alias

getgrnam

SKŁADNIA

#include <grp.h>
#include <sys/types.h>


struct group *getgrnam(const char *name);

struct group *getgrgid(gid_t gid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getgrnam() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z pliku /etc/group dla grupy o nazwie name.

Funkcja getgrgid() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z pliku /etc/group dla grupy o identyfikatorze gid.

Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:

struct group {
    char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
    char  *gr_passwd;   /* hasło dla grupy */
    gid_t  gr_gid;     /* id grupy */
    char  **gr_mem;    /* członkowie grupy */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getgrnam() i getgrgid() zwracają strukturę zawierającą informacji o grupie, lub NULL, gdy odpowiedni wpisu nie zostanie znaleziony lub gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury informacji o grupie.

PLIKI

/etc/group
Plik bazy danych dla grup

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getgrnam

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.