fgetgrent(3) pobranie wpisu z pliku grup

SKŁADNIA

#include <grp.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>


struct group *fgetgrent(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fgetgrent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z pliku stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik stream musi mieć taki sam format, jak /etc/group.

Struktura group jest następująco zdefiniowana w pliku <grp.h>:

struct group {
    char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
    char  *gr_passwd;   /* hasło grupy */
    gid_t  gr_gid;     /* identyfikator grupy */
    char  **gr_mem;    /* członkowie grupy */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetgrent() zwraca strukturę informacji o grupie, lub NULL jeśli nie ma więcej pozycji lub wystąpił błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do alokacji struktury informacji o grupie.

ZGODNE Z

SVID 3

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fgetgrent

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.