sdiff(1) interaktywne scalanie różnic między plikami

SKŁADNIA

sdiff [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-o, --output=PLIK
tryb interaktywny, wynik jest zapisywany do PLIKU
-i, --ignore-case
ignoruje różnice między wielkością znaków
-E, --ignore-tab-expansion
ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje
-Z, --ignore-trailing-space
ignoruje białe znaki na końcu wiersza
-b, --ignore-space-change
ignoruje zmiany w liczbie białych znaków
-W, --ignore-all-space
ignoruje wszystkie białe znaki
-B, --ignore-blank-lines
ignoruje zmiany we wszystkich wierszach pustych
-I, --ignore-matching-lines=WYR-REG
ignoruje zmiany w wierszach pasujących do WYR-REG
--strip-trailing-cr
wycina końcowe znaki powrotu karetki (CR) z wyniku
-a, --text
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
-w, --width=LICZBA
wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn
-l, --left-column
wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy
-s, --suppress-common-lines
nie wypisuje wspólnych wierszy
-t, --expand-tabs
zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku
--tabsize=LICZBA
tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn
-d, --minimal
mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian
-H, --speed-large-files
zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian
--diff-program=PROGRAM
Używa PROGRAMU do porównywania plików
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli PLIK ma wartość -, to odczytywane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 jeśli pliki są identyczne, 1 jeśli się różnią i 2 w przypadku wystąpienia problemu.

AUTOR

Napisane przez Thomasa Lorda.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres [email protected]
Strona internetowa GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3 oryginału.