qmail-newu(8) przygotowuje przypisania adresów dla qmail-lspawn

SKŁADNIA

qmail-newu

OPIS

qmail-newu czyta przypisania z /var/lib/qmail/users/assign i zapisuje je do /var/lib/qmail/users/cdb w formacie binarnym odpowiednim do szybkiego dostępu przez qmail-lspawn.

Jeśli jest jakiś problem z plikiem users/assign, to qmail-newu wyjaśnia go i zostawia users/cdb w spokoju.

qmail-newu dba o to, by plik users/cdb był odświeżany automatycznie, więc qmail-lspawn nigdy nie musi czekać aż qmail-newu skończy swą pracę. Jednakże qmail-newu nie podejmuje próby ochrony przeciw sytuacji, w której dwa niezależne procesy odświeżają zawartość users/cdb.

Format binarny users/cdb nadaje się do przenoszenia pomiędzy maszynami.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.