qmail-remote(8) wysyła pocztę za pomocą SMTP

SKŁADNIA

qmail-remote host nadawca odbiorca [ odbiorca ... ]

OPIS

qmail-remote czyta wiadomość pocztową ze swojego wejścia i wysyła ją do jednego lub większej liczby odbiorców na zdalnym hoście.

Zdalny host jest pierwszym argumentem wywołania qmail-remote, oznaczonym wcześniej jako host. qmail-remote wysyła wiadomość do komputera podanego jako host lub komputera odpowiedzialnego za zarządzanie pocztą dla host pobranego z Systemu Nazw Domen (ang. DNS) przez Prosty Protokół Przesyłania Poczty (ang. SMTP). host może być zarówno w pełni kwalifikowaną nazwą domenową:


     serek.arch.pwr.wroc.pl

jak i adresem IP ujętym w nawiasy kwadratowe:


     [156.17.29.1]

Kopertowe adresy odbiorców są przedstawiane jako argumenty oznaczone odbiorca podawane przy wywoływaniu qmail-remote. Kopertowy adres nadawcy jest podawany jako argument oznaczony przez nadawca.

Proszę zauważyć, że qmail-remote nie pobiera opcji i nie jest zgodny za standardem getopt.

PRZEZROCZYSTOŚĆ

Znacznik końca pliku (End-of-file) w SMTP jest kodowany za pomocą kombinacji "kropka CR LF". Kropka na początku linii jest kodowana jako "kropka kropka". Nie jest możliwe w SMTP, by przesłać wiadomość, która nie kończy się znakiem nowej linii. qmail-remote konwertuje konwencję nowej linii pochodzącą z systemu UNIX do konwencji SMTP poprzez wstawienie CR przed każdym LF.

Wysyłanie wiadomości zawierającej długie linie lub znaki nie będące kodami ASCII jest naruszeniem protokołu SMTP. Jednakże qmail-remote pomyślnie prześle takie wiadomości, gdyż to użytkownik jest odpowiedzialny, by zapobiegać generowaniu niepoprawnych wiadomości.

REZULTATY

qmail-remote wypisuje pewną liczbę raportów odbiorców zwanych recipient reports, poprzedzoną raportem wiadomości, zwanym message report. Każdy raport jest zakończony bajtem 0. Każdy raport zaczyna się pojedynczą literą:
r
Raport odbiorcy: akceptacja.
h
Raport odbiorcy: trwałe odrzucenie.
s
Raport odbiorcy: chwilowe odrzucenie.
K
Raport wiadomości: sukces. host bierze na siebie odpowiedzialność za dostarczenie wiadomości do każdego akceptowalnego odbiorcy.
Z
Raport wiadomości: tymczasowa awaria.
D
Raport wiadomości: trwała awaria.

Po tym przychodzi opis tego, co się stało w postaci zrozumiałej dla człowieka.

Raporty odbiorców będą zawsze drukowane w takiej samej kolejności, jak kolejne argumenty oznaczone wcześniej jako odbiorca programu qmail-remote. Należy zauważyć, że w przypadkach awarii może być więcej raportów niż argumentów oznaczonych jako odbiorca.

qmail-remote zawsze zwraca zero.

PLIKI KONTROLNE

helohost
Obecna nazwa hosta, używana wyłącznie przy przedstawianiu się odległemu serwerowi SMTP. Domyślnie: me, jeśli jest to ustawione; w przeciwnym razie qmail-remote odmawia uruchomienia się.
smtproutes
Sztuczne trasy SMTP. Każda trasa ma formę domena:retransmiter, bez żadnych dodatkowych spacji. Jeśli domena pasuje do podanego argumentu host, qmail-remote połączy się z komputerem określanym tu jako retransmiter, tak jakby host miał maszynę nazywaną retransmiter jako jedynego wymiennika poczty (MX). (Zapobiega to także wykonywaniu zapytań typu CNAME o komputer domeny odbiorcy.) host może zawierać dwukropek i numer portu przeznaczonego do użycia zamiast normalnego portu SMTP, czyli 25:


   inside.pld.org.pl:firewall.pld.org.pl:26

retransmiter może być pusty; mówi to programowi qmail-remote, by wykonać zapytanie o rekord MX jak zazwyczaj. smtproutes może zawierać znaki globalne:


   .pld.org.pl:
   :niebo.pld.org.pl

Tutaj każdy adres kończący się na .pld.org.pl (lecz nie sam pld.org.pl) jest kierowany przez odpowiednie rekordy MX; każdy inny adres jest sztucznie kierowany do niebo.pld.org.pl.

System qmail nie zabezpiecza przed utworzeniem sztucznej pętli pocztowej pomiędzy maszynami. Jednakże smtproutes jest zawsze bezpiecznie używane, jeśli nie jest akceptowana poczta z sieci.

timeoutconnect
Liczba sekund, przez którą qmail-remote będzie czekać na zaakceptowanie połączenia przez zdalny serwer SMTP. Domyślnie: 60. Jądro normalnie przeznacza na to limit najwyżej 75-sekundowy.
timeoutremote
Liczba sekund, przez którą qmail-remote będzie czekać na każdą odpowiedź od zdalnego serwera SMTP. Domyślnie: 1200.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.