wcscasecmp(3) porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, nie zważając na

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcscasecmp():

Od glibc 2.10:
_XOPEN_SOURCE >= 700 || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcscasecmp() jest odpowiednikiem szerokoznakowym funkcji strcasecmp(3). Porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, określane przez s1 i s2, nie zważając przy tym na różnice wielkości liter (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcscasecmp() zwraca zero, gdy łańcuchy są sobie równe, nie licząc różnic w rozmiarach liter. Wartość dodatnia zwracana jest, gdy s1 jest większy niż s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter. Wartość ujemna jest zwracana, jeśli s1 jest mniejszy od s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter.

WERSJE

wcscasecmp() jest dostarczane przez glibc od wersji 2.1.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja wcscasecmp() jest bezpieczna dla wątków, lecz nie zawsze. Może być bezpiecznie użyta w aplikacjach wielowątkowych, pod warunkiem, że podczas jej wykonywania ustawienia regionalne nie zostaną zmienione przez funkcję setlocale(3).

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych systemów.

UWAGI

Zachowanie wcscasecmp() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.