pstops(1) przetasuj strony pliku postscriptowego

SKŁADNIA

pstops [ -q ] [ -b ] [ -wszerokość ] [ -hwysokość ] [ -ppapier ] [ -dlszerokość ] specyfikacjestrony [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Pstops przearanżowuje strony dokumentu postscriptowego, tworząc nowy plik. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC). Pstops może być używany do wielu rodzajów przetasowań dokumentów, wliczając w to przekształcanie do drukowania 2-stronnego, 4-stronnego, broszur, odwracania, wybierania górnych lub tylnych stron dokumentu, skalowania, itp.

specyfikacjestrony mają następującą składnię:

specyfikacjestrony
= [modulo:]specyfikacje
specyfikacje
= spec[+specyfikacje][,specyfikacje]
spec
= [-]numerstrony[L][R][U][@skala][(xoff,yoff)]

modulo jest liczbą stron w każdym bloku. Wartość modulo powinna być większa niż 0; domyślnie jest to 1. specyfikacje są specyfikacjami strony dla stron z każdego bloku. Wartość numerustrony w każdym spec powinna być między 0 (pierwsza strona bloku) a modulo-1 (ostatnia strona w każdym bloku). Dodatkowe wymiary xoff i yoff przesuwają stronę o podany obszar. xoff i yoff liczone są w punktach postscriptowych, lecz można je zapisywać też w jednostkach metrycznych, cm lub in (cale). Można je też zapisać w jednostkach szerokości lub wysokości strony, korzystając z symboli w lub h. Opcjonalne parametry L, R i U obracają stronę w lewo, w prawo i do góry nogami. Opcjonalny parametr skala skalue stronę o podany ułamek.

Jeśli podany jest opcjonalny znak minusa, strona jest liczona względem końca dokumentu (zamiast względem początku).

Jeśli specyfikacje strony są rozdzielone znakami + to strony zostaną złączone w jedną stronę; jeśli są rozdzielone , to pozostaną na osobnych stronach. Jeśli jest tylko jedna specyfikacja, gdzie numerstrony to zero, numerstrony można pominąć.

Przesuwanie, rotacja i skalowanie jest dokonywane w tej kolejności, niezależnie od kolejności pojawienia w linii poleceń.

Opcja -w przekazuje szerokość, używaną jako specyfikator wymiaru w, a -h przekazuje wysokość, używaną przez wymiar h. Wymiary te są używane (po skalowaniu) do ustawienia ścieżki przycinania dla każdej ze stron. Alternatywą jest użycie opcji -p, która ustawia rozmiar papieru na a3, a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto lub 10x14. Domyślnym rozmiarem jest a4.

Opcja -b zapobiega wiązaniu wszelkich operatorów bind w prologu postscriptu. Może to być wymagane w wypadkach złożonych wielostronicowych przearanżowań.

Opcja -d rysuje wokół ramki każdej strony ramkę o określonej grubości. Jeśli parametr lszerokość zostanie pominięty, zakładana jest szerokość 1 punktu. Szerokość ta jest liczona względem oryginalnych wymiarów, tj. jest skalowana wraz z resztą strony.

Pstops normalnie drukuje numery przearanżowanych stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

PRZYKŁADY

Ta sekcja zawiera kilka przykładowych przearanżowań. Aby wstawić dwie strony na jeden arkusz (A4), użyj następującej specyfikacjistrony:

2:[email protected](21cm,0)[email protected](21cm,14.85cm)

Aby wybrać wszystkie strony nieparzyste w odwróconym porządku:

2:-0

Aby przearanżować strony do drukowania dwustronnych broszur, użyj

4:[email protected](21cm,0)[email protected](21cm,14.85cm)

dla części przednich i

4:[email protected](21cm,0)[email protected](21cm,14.85cm)

dla części tylnych (lub połącz je przecinkiem dla drukowania dupleksowego).

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Pstops nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 pstops

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.