psselect(1) wybiera z pliku postscriptowego strony

SKŁADNIA

psselect [ -q ] [ -e ] [ -o ] [ -r ] [ -pstrony ] [ strony ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Psselect wybiera strony z dokumentu postscriptowego i wkleja je do nowego pliku. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

Opcja -e wybiera wszystkie strony parzyste; można jej używać w połączeniu z innymi opcjami wyboru stron do wyboru stron parzystych z zakresu stron.

Opcja -o wybiera wszystkie strony nieparzyste; można jej używać w połączeniu z innymi opcjami wyboru stron.

Opcja -pstrony określa strony, które należy wybrać. Strony to rozdzielona przecinkami lista zakresów stron, z których każdy może być albo numerem strony, albo zakresem, w postaci pierwszy-ostatni. Jeśli pierwszy zostanie pominęty, wybrana zostanie pierwsza strona, a jeśli pominięty zostanie ostanie, wybrana zostanie strona ostatnia.

Znak przedrostkowy `_' oznacza, że numer strony liczony jest od końca dokumentu. Bez numeru, znak ten oznacza żądanie wstawienia pustej strony.

Opcja -r powoduje, że psselect wydaje wybrane strony w odwróconej kolejności.

Normalnie, psselect drukuje numery prztwarzanych stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

Jeśli podana jest któraś z opcji -r, -e lub -o, zakres stron trzeba podać poprzez opcję -p Jest tak dla kompatybilności wstecznej z poprzednimi wersjami.

UWAGI

Numer strony podawany do psselect jest numerem strony, licząc od początku lub końca pliku, zaczynającym się od jedynki. Rzeczywisty numer strony w dokumencie może być inny.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Psselect nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 psselect

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.