psmerge(1) filtr, łączący kilka plików postscriptowych w jeden

SKŁADNIA

psmerge [ -owyjście.ps ] [ plik.ps ... ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Psmerge łączy dokumenty postscriptowe w jeden. Działa jednak tylko w szczególnych przypadkach, kiedy pliki były utworzone tą samą aplikacją, z tą samą konfiguracją urządzenia i z załadowanymi [tymi samymi?] zasobami (fonty, zestawy procedur, wzorce, pliki, itp).

Jesli użyta jest opcja -o, wyjście zostanie zapisane do wskazanego pliku. W przeciwnym wypadku zostanie ono przekazane na stdout.

Psmerge łączy pliki skonkatenowane w jeden pojedynczy plik tak samo, jakby były one osobnymi plikami.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

psmerge przeznaczony jest do specyficznego użytku; nie łączy wszystkich plików.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 psmerge

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.