psnup(1) wiele stron na arkusz

SKŁADNIA

psnup [ -wszerokość ] [ -hwysokość ] [ -ppapier ] [ -Wszerokość ] [ -Hwysokość ] [ -Ppapier ] [ -l ] [ -r ] [ -f ] [ -c ] [ -mmargines ] [ -bramka ] [ -dlszerokość ] [ -sskala ] [ -nup ] [ -q ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Psnup wstawia wiele stron logicznych na jeden fizyczny arkusz papieru. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

Opcja -w podaje szerokość papieru, a -h jego wysokość. Są one normalnie podawane w cm lub in (cale). Bez jednostki, używane są punkty postscriptowe o rozmiarze 1/72 cala. Opcja -p służy jako alternatywny sposób ustawiania rozmiaru papieru na a3, a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto lub 10x14. Domyślnym rozmiarem jest a4.

Opcje -W, -H, i -P ustawiają rozmiar papieru wejściowego. Jest to wymagane, jeśli różni się on od rozmiaru wyjściowego. Ułatwia to narzucanie stron z jednego rozmiaru na drugi.

Opcja -l służy do [generowania] stron, które są w orientacji landscape (obróconych o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Opcja -r służy do [generowania] stron, które są w orientacji seascape (obróconych o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara). Opcja -f służy do [generowania] stron, których wysokość i szerokość są wymienione, lecz nie są obrócone.

Psnup normalnie używa rozkładu `row-major', gdzie przyległe strony są umieszczane w wierszach na przestrzeni arkusza. Opcja -c zmienia uporządkowanie na `column-major', gdzie kolejne strony są umieszczane w kolumnach w dół aruksza.

Margines wokół całej strony można ustawić opcją -m. Jest to przydatne, gdyż marginesy normalnych stron są redukowane przez wstawianie wielu stron na jeden arkusz.

Opcja -b jest używana do podawania dodatkowego marginesu wokół każdej strony arkusza.

Opcja -d rysuje wokół ramki każdej strony linię określonej grubości. Jeśli parametr lszerokość jest ominięty, używana jest szerokość 1 punktu. Grubość linii jest liczona względem wymiarów oryginalnej strony, tj. może być skalowana wraz z resztą strony.

Skala, wybrana przez psnup może być przeciążona opcją -s. Jest to przydatne do łączenia stron, które już są zredukowane.

Opcja -nup wybiera liczbę stron logicznych, którą wstawić na każdy arkusz papieru. Może to być dowolna liczba całkowita; psnup próbuje optymalizować rozkład tak, aby zmarnować jak najmniej miejsca. Jeśli psnup nie może znaleźć rozkładu w zakresie limitu tolerancji, przerwie działanie z komunikatem o błędzie. Można użyć alternatywnej postaci i nup, która jest wprowadzona dla kompatybilności z innymi programami n-up.

Psnup normalnie drukuje numery przearanżowanych stron; opcja -q powstrzymuje to.

PRZYKŁADY

Użycie tego narzędzia jest różnorodne, lecz jednym z nich jest połączenie z psbook(1). Na przykład, jeśli używasz groff do tworzenia dokumentu PS, a lpr jako menedżera wydruku, to linia poleceń może wyglądać tak:

groff -Tps -ms plik | psbook | psnup -2 | lpr

Gdzie plik jest 4-stronicowym dokumentem. Wynikiem polecenia będzie dwustronicowy dokument, drukujący dwie strony pliku na stronę i rearanżujący kolejność stron aby odpowiadała stronom 4 i 1 wejścia na pierwszej stronie wyjścia i stronom 2 i 3 wejścia na drugiej stronie wyjścia.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Psnup nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 psnup

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.