merge(1) trójstronne scalanie plików

SKŁADNIA

merge [ opcje ] plik1 plik2 plik3

OPIS

merge nanosi na plik1 wszystkie zmiany, które z pliku plik2 uczyniły plik3. Wynik normalnie trafia do plik1. merge przydaje się do łączenia poczynionych osobno zmian tego samego oryginału. Załóżmy, że plik2 jest oryginałem, a plik1 oraz plik3 niezależnymi modyfikacjami pliku2. Wówczas merge łączy obie zmiany.

Jeśli zarówno plik1, jak i plik3 zawierają zmiany w tym samym wycinku wierszy, to występuje konflikt. W takim przypadku merge normalnie wypisuje ostrzeżenie i ujmuje konflikt pomiędzy dwa wiersze złożone z nawiasów ostrych <<<<<<< i >>>>>>>. Typowy konflikt wygląda tak:

<<<<<<< plik A
wiersze pliku A
=======
wiersze pliku B
>>>>>>> plik B

Jeśli wystąpiły konflikty, użytkownik powinien poprawić wynik ręcznie, usuwając jedną z alternatyw.

OPCJE

-A
Wypisuje konflikty przy użyciu stylu -A programu diff3(1), jeśli jest on udostępniany przez diff3. Scala to wszystkie zmiany czyniące z pliku plik2 plik plik3 do pliku1 i tworzy najbardziej szczegółowe wyjście.
-E, -e
Te opcje określają style wypisywania konfliktów, które generują mniej informacji niż -A. Szczegóły można znaleźć w diff3(1). Domyślnie używane jest -E. Z opcją -e, merge nie ostrzega o konfliktach.
-L etykieta
Tę opcję można podać do trzech razy. Określa etykiety, które w raportach o konfliktach mają być użyte zamiast odpowiednich nazw plików. To znaczy, że merge -L x -L y -L z a b c tworzy wyjście wyglądające, tak jakby pochodziło z plików x, y i z, a nie z plików o nazwach a, b i c.
-p
Wysyła wyniki na standardowe wyjście zamiast nadpisywania pliku1.
-q
Tryb cichy. Nie ostrzega o konfliktach.
-V
Wypisuje numer wersji programu.

DIAGNOSTYKA

Kod zakończenia 0 oznacza pomyślnie ukończoną pracę, 1 napotkanie konfliktów, a 2 kłopoty.

IDENTYFIKACJA

Autor: Walter F. Tichy.
Data zmian strony podręcznika: 5.9.3; Data wydania: 2014-09-19.
Copyright © 2010-2014 Thien-Thi Nguyen.
Copyright © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Paul Eggert.
Copyright © 1982, 1988, 1989 Walter F. Tichy.

BŁĘDY

Zwykle nie ma sensu scalanie plików binarnych tak, jakby były tekstowymi, ale merge i tak próbuje to robić.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 5.9.3 oryginału.