memmove(3) kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

#include <string.h>


void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

Funkcja memmove() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary te mogą na siebie nachodzić: kopiowane odbywa się tak jakby bajty z src były najpierw skopiowane do nowej tymczasowej tablicy, nie zahaczającej ani o src, ani o dest, a następnie z tej tymczasowej tablicy zostały skopiowane do dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memmove() zwraca wskaźnik do dest.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja memmove() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89, C99, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.