memcpy(3) kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

#include <string.h>


void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

Funkcja memcpy() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary te nie mogą na siebie nachodzić. Jeżeli obszary pamięci na siebie nachodzą, należy używać memmove(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memcpy() zwraca wskaźnik do dest.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja memcpy() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89, C99, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.