memccpy(3) kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

#include <string.h>


void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

OPIS

Funkcja memccpy() kopiuje nie więcej niż n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest, kończąc gdy znak c zostanie znaleziony.

Jeśli obszary pamięci zachodzą na siebie, to wyniki są nieokreślone.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memccpy() zwraca wskaźnik do następnego po c znaku w dest, lub NULL, jeżeli c nie zostanie znaleziony w pierwszych n znakach src.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja memccpy() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, BSD 4.3, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.