getprotoent(3) endprotoent

SKŁADNIA

#include <netdb.h>


struct protoent *getprotoent(void);

struct protoent *getprotobyname(const char *name);

struct protoent *getprotobynumber(int proto);

void setprotoent(int stayopen);

void endprotoent(void);

OPIS

Funkcja getprotoent() odczytuje następny wpis z bazy danych protokołów (patrz protocols(5)) i zwraca strukturę protoent zawierającą pola powstałe z rozłożenia pól wpisu. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getprotobyname() zwraca strukturę protoent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada protokołowi name. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getprotobynumber() zwraca strukturę protoent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada protokołowi number. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja setprotoent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik kolejnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowy, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getproto*().

Funkcja endprotoent() zamyka połączenie do bazy danych.

Struktura protoent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

struct protoent {
  char *p_name;    /* oficjalna nazwa protokołu */
  char **p_aliases;  /* lista aliasów */
  int  p_proto;   /* numer protokołu */
}

Polami struktury protoent są:

p_name
Oficjalna nazwa protokołu.
p_aliases
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego protokołu.
p_proto
Numer protokołu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getprotoent(), getprotobyname() i getprotobynumber() zwracają wskaźnik do statycznej struktury servent lub wskaźnik NULL, gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/protocols
plik bazy danych dla protokołów

ZGODNE Z

4.3BSD, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.