getservent(3) endservent

SKŁADNIA

#include <netdb.h>


struct servent *getservent(void);

struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);

struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);

void setservent(int stayopen);

void endservent(void);

OPIS

Funkcja getservent() odczytuje następny wpis z bazy danych usług (patrz services(5)) i zwraca strukturę servent zawierającą pola powstałe z rozłożenia pól wpisu. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getservbyname() zwraca strukturę servent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada usłudze name korzystającej z protokołu proto. Jeśli proto jest równe NULL, to pasował będzie dowolny protokół. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getservbyport() zwraca strukturę servent zawierającą wartości tego wpisu z bazy danych, który odpowiada portowi port (podanemu w sieciowej kolejności bajtów) dla protokołu proto. Jeśli proto jest równe NULL, to pasował będzie dowolny protokół. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja setservent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik następnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowe, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getserv*().

Funkcja endservent() zamyka połączenie do bazy danych.

Struktura servent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

struct servent {
  char *s_name;    /* oficjalna nazwa usługi */
  char **s_aliases;  /* lista aliasów */
  int  s_port;    /* numer portu */
  char *s_proto;   /* używany protokół */
}

Polami struktury servent są:

s_name
Oficjalna nazwa usługi.
s_aliases
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tej usługi.
s_port
Numer portu tej usługi podany w sieciowej kolejności bajtów.
s_proto
Nazwa protokołu z którego korzysta dana usługa.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getservent(), getservbyname() i getservbyport() zwracają wskaźnik do statycznej struktury servent lub wskaźnik NULL, gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/services
plik bazy danych o usługach

ZGODNE Z

4.3BSD, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.