protocols(5) plik definiujący protokoły

OPIS

Jest to plik tekstowy w formacie ASCII, opisujący różne, dostępne w podsystemie TCP/IP, protokoły internetowe DARPA. Plik ten powinien zawierać właściwe wartości, a nie użyte w plikach nagłówkowych ARPA, ani tym bardziej po prostu wymyślone. Zawarte w tym pliku numery protokołów pojawią się w polu protocol każdego nagłówka IP.

Najlepiej nic tu nie zmieniać, gdyż zmiany mogą być przyczyną powstawania nieprawidłowych pakietów IP. Numery protokołów i ich nazwy ustalane są przez IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Każda linia ma następującą postać:

protokół numer aliasy ...

gdzie pola są rozdzielane spacją lub znakiem tabulacji. Puste linie są ignorowane. Jeśli linia zaczyna się od krzyżyka (#), to znak ten i część linii, która po nim następuje są ignorowane.

Opisy pól:

protokół
wewnętrzna nazwa protokołu. Na przykład ip, tcp lub udp.
numer
oficjalny numer tego protokołu, który będzie widoczny w nagłówku IP.
aliasy
opcjonalne aliasy dla protokołu.

Ten plik może być rozprowadzany przez sieć przy użyciu ogólnosieciowej usługi nazewnictwa, takiej jak Yellow Pages/NIS czy BIND/Hesoid.

PLIKI

/etc/protocols
Plik definicji protokołów.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Bartłomiej Sowa (PTM) <[email protected]>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.