getnetbyname(3) odczytanie

Other Alias

getnetent, getnetbyaddr, setnetent, endnetent

SKŁADNIA

#include <netdb.h>


struct netent *getnetent(void);

struct netent *getnetbyname(const char *name);

struct netent *getnetbyaddr(uint32_t net, int type);

void setnetent(int stayopen);

void endnetent(void);

OPIS

Funkcja getnetent() odczytuje następny wpis z bazy danych sieci i zwraca strukturę netent zawierającą pola powstałe z rozłożenia pól wpisu. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getnetbyname() zwraca strukturę netent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada sieci name.

Funkcja getnetbyaddr() zwraca strukturę netent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada sieci o numerze net rodzaju type. Argument net musi być w porządku bajtów lokalnego komputera (host byte order).

Funkcja setnetent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik kolejnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowy, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getnet*().

Funkcja endnetent() zamyka połączenie do bazy danych.

Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

struct netent {
  char   *n_name;   /* oficjalna nazwa sieci */
  char   **n_aliases; /* lista aliasów */
  int    n_addrtype; /* rodzaj adresu sieci */
  uint32_t  n_net;   /* numer sieci */
}

Polami struktury netent są:

n_name
Oficjalna nazwa sieci.
n_aliases
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tej sieci.
n_addrtype
Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.
n_net
Numer sieci w porządku bajtów hosta.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getnetent(), getnetbyname() i getnetbyaddr() zwracają wskaźnik do statycznej struktury netent lub wskaźnik null, gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/networks
plik bazy danych z sieciami

ZGODNE Z

4.3BSD, POSIX.1-2001.

UWAGI

W glibc aż do wersji 2.2 argument net funkcji getnetbyaddr() był typu long.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.