forktracer.conf(5) konfiguracja programu apt-forktracer

OPIS

Program apt-forktracer zgłasza "niestandardowe" pakiety zainstalowane w systemie. Pliki konfiguracyjne tego programu umożliwiają ignorowanie (pominięcie zgłaszania) wybranych z nich, o ile spełniają pewne warunki. Program czyta plik /etc/apt/forktracer.conf oraz pliki /etc/apt/forktracer.d/*.conf (za wyjątkiem plików ukrytych).

Plik konfiguracyjny składa się z dowolnej ilości zwrotek, rozdzielonych jedną lub wieloma pustymi liniami. Format zwrotki jest następujący:

  Package: pakiet
  Accept-Origin: źródło1
  Track-Origin: źródło2
  Track-Version: wersja

Wszystkie linie w zwrotce są wymagane, a ich znaczenie jest następujące:

pakiet
nazwa pakietu, którego dotyczy dana zwrotka
źródło1
wartość pola Origin źródła, z którego należy ignorować dany pakiet. Pakiet zostanie zignorowany, jeśli jego kandydująca wersja pochodzi ze źródła1, i jednocześnie spełniony jest warunek dany w polach Track-*. Specjalna wartość * oznacza, że należy ignorować pakiet niezależnie od źródła z którego pochodzi wersja kandydująca.
źródło2
wartość pola Origin źródła, którego najnowszą wersję należy śledzić. Specjalna wartość * oznacza, że należy śledzić ogólnie najnowszą dostępną wersję.
wersja
to wymagany numer najnowszej wersji dostępnej ze źródła źródło2. Oprócz dosłownego numeru wersji, można tu także użyć jednej z dwóch wartości specjalnych: =candidate - oznaczająca aktualną wersję kandydującą, oraz =candidate-base - oznaczająca wersję podstawową (patrz niżej) aktualnej wersji kandydującej.

Powyższa zwrotka powoduje pominięcie pakietu pakiet z wyjścia programu, o ile kandydująca wersja pakietu pochodzi ze źródła źródło1, i jednocześnie najnowsza wersja tegoż pakietu dostępna ze źródła źródło2 jest równa wersja.

Jeśli dla danego pakietu istnieje więcej niż jedna zwrotka, to jest on pomijany jeśli choć jedna z nich pasuje do obecnej sytuacji.

Definicja wersji podstawowej

Wersję podstawową uzyskuje się poprzez obcięcie z końca danej wersji najkrótszego napisu zaczynającego się od tyldy. Na przykład dla wersji 1:1.2-3~4~5 wersja podstawowa to 1:1.2-3~4.

Konfiguracja domyślna

Jeśli dla pewnego pakietu pakiet nie ma żadnej zwrotki w konfiguracji, to program działa tak, jakby istniały następujące dwie zwrotki:

  Package: pakiet
  Accept-Origin: *
  Track-Origin: dystrybutor
  Track-Version: =candidate
  Package: pakiet
  Accept-Origin: *
  Track-Origin: dystrybutor
  Track-Version: =candidate-base

gdzie dystrybutor to identyfikator dystrybutora systemu, określony przez wynik komendy lsb_release --id lub przez pole DISTRIB_ID w pliku /etc/lsb-release.

PRZYKŁADY

Nieoficjalny pakiet

apt-forktracer zgłasza pakiety niedostępne z żadnego źródła oficjalnego, na przykład:

  puppet-softwarelab (0.2) [SoftwareLab: 0.2 0.1]

Aby tego uniknąć, należy dodać do pliku konfiguracyjnego następującą zwrotkę:

  Package: puppet-softwarelab
  Accept-Origin: SoftwareLab
  Track-Origin: *
  Track-Version: =candidate

Jeśli dodatkowo "przypniemy" pakiet do źródła "release o=Softwarelab", to taka konfiguracja spowoduje, że apt-forktracer ostrzeże nas, jeśli w jakimś innym źródle pojawi się taki pakiet w wersji nowszej niż dostępne ze źródła SoftwareLab.

Backport

Instalacja backportu ma podobny efekt jak instalacja pakietu nieoficjalnego:

  spamc (3.2.3-0.volatile1) [Debian: 3.1.7-2] [volatile.debian.org: 3.2.3-0.volatile1]

Aby wymusić pomijanie tego pakietu, należy dodać analogiczną zwrotkę do konfiguracji:

  Package: spamc
  Accept-Origin: volatile.debian.org
  Track-Origin: *
  Track-Version: =candidate

W tej sytuacji niewielka zmiana wersji pakietu oficjalnego (na przykład na 3.1.7-2etch1) pozostanie niezauważona. Konfiguracja ta nadaje się więc wyłącznie w przypadkach, gdy ufamy, że osoba udostępniająca zainstalowany przez nas backport śledzi zmiany wersji stabilnej i będzie wydawać poprawione backporty, zawierające niezbędne zmiany z edycji stabilnej. Jeśli nie mamy takiego zaufania, należy użyć następującej konfiguracji.

Własne poprawki

Czasami pojawia się sytuacja, gdy wprowadziliśmy do pakietu niewielkie poprawki, i chcemy wiedzieć, gdy pojawi się nowsza wersja oficjalna, aby móc utworzyć nową wersję poprawioną.

  policyd-weight (0.1.14-beta-6etch2.0.sl.1) [Debian: 0.1.14-beta-6etch2] [SoftwareLab: 0.1.14-beta-6etch2.0.sl.1]

Jest wtedy przydatna poniższa konfiguracja:

  Package: policyd-weight
  Accept-Origin: SoftwareLab
  Track-Origin: Debian
  Track-Version: 0.1.14-beta-6etch2

Warto zauważyć, że jeśli tworząc poprawioną wersję pakietu zastosujemy się do pewnej konwencji numeracji wersji, to do uzyskania tego efektu wystarczy opisana wyżej Konfiguracja domyślna. W tym przypadku wystarczyłoby nadać pakietowi wersję 0.1.14-beta-6etch2~sl.1 i powyższa zwrotka konfiguracji stałaby się zbędna. Co ważniejsze, odpada wtedy konieczność aktualizacji konfiguracji przy wydawaniu nowej wersji pakietu, ponieważ konfiguracja domyślna jest generowana automatycznie na podstawie obecnej sytuacji.

PLIKI

/etc/apt/forktracer.conf
/etc/apt/forktracer.d/*.conf

PATRZ TEŻ

apt-cache(8), apt-forktracer(8), apt_preferences(5).