apt-forktracer(8) narzędzie wspomagające zarządzanie wersjami pakietów

SKŁADNIA

apt-forktracer [ -v ]

OPIS

Wprowadzenie

Utrzymanie systemu Debian w wersji stabilnej często wymaga instalacji nieoficjalnych wersji programów:
backporty
Nowsze wersje pakietów, przystosowane do wersji stabilnej, zawierające nową funkcjonalność niedostępną w danej edycji stabilnej. W tym przypadku wersja pakietu najczęściej jest nowsza niż wersja dostępna w edycji stabilnej. Oznacza to, że teoretycznie nie trzeba "przypinać" pakietu do tej wersji, ponieważ APT wybierze ją domyślnie.
lokalne zmiany wersji oficjalnej
Najczęściej są to drobne zmiany, więc wystarcza niewielka modyfikacja numeru wersji pakietu. Można to zrobić na dwa sposoby:

Spróbować wymyślić taki numer wersji, który byłby nowszy niż obecny oficjalny, ale starszy niż następny oficjalny. Sposób ten nie wymaga "przypinania" pakietu, ale w praktyce może łatwo zawieść w nieoczekiwanym momencie - nigdy nie wiadomo tak naprawdę jaki będzie następny oficjalny numer wersji pakietu - może okazać się starszy, niż wymyślony przez nas.

Drugi sposób polega na takiej modyfikacji numeru wersji, aby była ona starsza od oficjalnej. Bardzo przydatny tutaj jest znak tyldy, który dpkg traktuje w specjalny sposób: wystarczy "doklejenie" do numeru wersji napisu zaczynającego się od tyldy, na przykład 1.21.2~sl.1. Ten sposób wymaga jednoczesnego "przypięcia" pakietu do danej wersji lub źródła, ale jest bardziej niezawodny, bo działa niezależnie od tego jaka będzie kolejna wersja oficjalna.

W obu powyższych przypadkach mamy jednak do czynienia z tym samym problemem: APT nie piśnie ani słówkiem, jeśli pojawi się jakaś nowsza oficjalna wersja pakietu (np. poprawka dotycząca bezpieczeństwa, lub inna poprawka w edycji stabilnej). Oznacza to, że można przegapić jakąś istotną zmianę.

apt-forktracer to narzędzie ułatwiające śledzenie oficjalnych wersji pakietów, które zainstalowano lokalnie w innej wersji.

Definicja oficjalnej wersji pakietu

Jest to taka wersja pakietu, która jest dostępny ze źródła, którego plik Release zawiera nagłówek Origin o wartości takiej, jak identyfikator dystrybutora systemu, określony przez wynik komendy lsb_release --id lub przez pole DISTRIB_ID w pliku /etc/lsb-release.

Działanie programu

apt-forktracer analizuje każdy zainstalowany pakiet z osobna, wypisując na wyjściu te, które są w "niestandardowym" stanie. Znaczenie stanu "niestandardowego" zależy od trybu w jakim działa program:
tryb domyślny (nie-gadatliwy)
stan ten oznacza pakiety w niepoprawnym stanie (na przykład brak wersji kandydującej), oraz takie, których kandydująca wersja jest inna niż najnowsza dostępna oficjalna wersja.
tryb gadatliwy
stan ten oznacza dodatkowo pakiety których zainstalowana wersja różni się od kandydującej.

W trybie domyślnym dodatkowo czytane są pliki konfiguracyjne, które umożliwiają nakazanie programowi ignorowanie wybranych "niestandardowych" pakietów, o ile spełniają pewne warunki. Jeśli dla danego pakietu nie ma konfiguracji, to obowiązuje dla niego konfiguracja domyślna. Więcej informacji można znaleźć w forktracer.conf(5).

Format komunikatów

Program wypisuje komunikaty takie jak następujący:

    foobar (1.2.3->1.2.4) [Debian: 1.2.3 1.2.4] [Other origin: 1.2.2]

Gdzie:

foobar
nazwa pakietu
1.2.3
zainstalowana wersja pakietu
1.2.4
kandydująca wersja pakietu - patrz apt-cache(8).
Debian
wartość pola "Origin" jednego ze źródeł pakietu. Po dwukropku są wymienione dostępne z tego źródła wersje.
Other origin
nazwa innego źródła.

OPCJE

-v
Włącza tryb "gadatliwy".

PLIKI

/etc/apt/forktracer.conf
/etc/apt/forktracer.d/*.conf

PATRZ TEŻ

forktracer.conf(5), apt_preferences(5), apt-cache(8).