convertquota(8) konwersja starego formatu plików kwot na nowy

SKŁADNIA

convertquota [ -ug ] [ -e system-plików

convertquota [ -ug ] -f stary-format,nowy-format system-plików

OPIS

convertquota przetwarza na systemie plików system-plików stare pliki kwot quota.user i quota.group na pliki aquota.user i aquota.group w nowym formacie, którego aktualnie używają jądra Linuksa 2.4.0-ac? i nowsze oraz jądra Linuksa 2.4 z dystrybucji Red Hat.

Nowy format plików umożliwia korzystanie z kwot dla 32-bitowych identyfikatorów użytkowników / grup, ustawianie kwot dla roota, zliczanie używanej przestrzeni w bajtach (i wobec tego umożliwia korzystanie z kwot na ReiserFS) i jest niezależny od architektury. Format wprowadza drzewo podstawowe (Radix Tree - prostą postać struktury drzewiastej) w pliku kwot.

OPCJE

-u, --user
Konwersja pliku kwot dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
-g, --group
Konwersja pliku kwot dyskowych grup.
-f, --convert-format staryformat,nowy-format
Konwersja ze starego-formatu pliku na nowy-format.
-e, --convert-endian
Konwersja nowego formatu pliku z grubokońcowego (big endian) do cieńkokońowego (little endian).
-V, --version
Wypisanie informacji o wersji.

PLIKI

aquota.user
nowy plik kwot dyskowych użytkowników
aquota.group
nowy plik kwot dyskowych grup

AUTOR

Jan Kara <[email protected]>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.01 oryginału.