at.deny(5) określ, kto może przekazywać zadania do at lub batch

Other Alias

at.access

OPIS

Pliki /etc/at/at.access i /etc/at/at.deny decydują o tym, którzy użytkownicy mogą przekazywać polecenia do późniejszego wykonania za pośrednictwem at(1) lub batch(1).

Pliki te stanowią listy nazw użytkowników, po jednej w wierszu. Odstępy (spacja, tabulator) nie są dozwolone.

Obowiązują następujące reguły ograniczające dostęp do poleceń at i batch:

Superużytkownik zawsze może się nimi posługiwać.
Jeśli istnieje plik /etc/at/at.allow, to zezwala się na używanie at wyłącznie użytkownikom w nim wymienionym. Osoby spoza tej listy nie mogą uruchamiać ani at ani batch.
Jeżeli nie istnieje /etc/at/at.allow, to sprawdzany jest /etc/at/at.deny. Użytkownicy w nim wymienieni mają zakaz dostępu do at. Wszyscy pozostali mogą korzystać z omawianych poleceń.
W szczególności, jeśli istnieje /etc/at/at.deny, ale jest on pusty, to dostęp do at mają wszyscy użytkownicy systemu.
Jeśli nie istnieje żaden z plików kontrolujących dostęp do at, to korzystać z nich może wyłącznie superużytkownik.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.