stat(1) wyświetla status pliku lub systemu plików

SKŁADNIA

stat [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-L, --dereference
podąża za dowiązaniami
-f, --file-system
wyświetla status systemu plików, zamiast statusu pliku
-c --format=FORMAT
używa podanego FORMATU zamiast domyślnego; wypisuje znak nowego wiersza po każdym użytym FORMACIE
--printf=FORMAT
jak --format, ale interpretuje sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem i nie wypisuje obowiązkowego znaku nowego wiersza. Aby go wypisać, należy użyć \n w podanym FORMACIE
-t, --terse
wyświetla informacje w zwięzłej formie
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Prawidłowe sekwencje formatu dla plików (jeżeli nie podano opcji --file-system):

%a
prawa dostępu, ósemkowo
%A
prawa dostępu, w formie czytelnej dla człowieka
%b
liczba zajętych bloków (patrz %B)
%B
rozmiar każdego bloku podanego przez %b, w bajtach
%C
łańcuch kontekstu bezpieczeństwa SELinux
%d
numer urządzenia, w systemie dziesiętnym
%D
numer urządzenia, szesnastkowo
%f
tryb surowy, szesnastkowo
%F
typ pliku
%g
identyfikator grupy właściciela pliku
%G
nazwa grupy właściciela pliku
%h
liczba dowiązań zwykłych (twardych)
%i
numer i-węzła
%m
punkt montowania
%n
nazwa pliku
%N
nazwa pliku w cudzysłowach, rozwiązana, jeśli jest dowiązaniem symbolicznym
%o
wskazówka nt. optymalnego transferu wejścia/wyjścia
%s
całkowity rozmiar, w bajtach
%t
główny (major) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych
%T
poboczny (minor) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych
%u
identyfikator właściciela pliku
%U
nazwa właściciela pliku
%w
czas utworzenia pliku, w formie czytelnej dla człowieka; - jeśli jest nieznany
%W
czas utworzenia pliku, w sekundach od epoki; 0 jeśli jest nieznany
%x
czas ostatniego dostępu, w formie czytelnej dla człowieka
%X
czas ostatniego dostępu, w sekundach od epoki
%y
czas ostatniej modyfikacji danych, w formie czytelnej dla człowieka
%Y
czas ostatniej modyfikacji danych, w sekundach od epoki
%z
czas ostatniej zmiany statusu, w formie czytelnej dla człowieka
%Z
czas ostatniej zmiany statusu, w sekundach od epoki

Prawidłowe określenia formatu dla systemów plików:

%a
liczba wolnych bloków dostępnych dla zwykłych użytkowników
%b
całkowita liczba bloków danych w systemie plików
%c
całkowita liczba węzłów w systemie plików
%d
liczba wolnych węzłów plików w systemie plików
%f
liczba wolnych bloków w systemie plików
%i
identyfikator systemu plików, szesnastkowo
%l
maksymalna długość nazw plików
%n
nazwa pliku
%s
rozmiar bloku (w celu szybszych transferów)
%S
podstawowy rozmiar bloku (do zliczenia bloków)
%t
identyfikator systemu plików, szesnastkowo
%T
typ, w formie czytelnej dla człowieka

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję stat, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env stat ....

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu stat proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Michaela Meskesa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.