atd(8) uruchamia zadania kolejkowane do późniejszego wykonania

SKŁADNIA

atd [-l load_avg] [-b batch_interval] [-d] [-f] [-s]

OPIS

atd uruchamia zadania kolejkowane przez at(1).

OPCJE

-l
Określa ograniczenie wskaźnika obciążenia (load factor), powyżej którego zadania wsadowe nie powinny być uruchamiane, zamiast używania wbudowanego wskaźnika 1.5. Dla systemów SMP mających n procesorów, zapewne wskaźnik ten powinien zostać ustawiony na wartość większą od n-1.
-b
Określa minimalny odstęp w sekundach pomiędzy startem dwu zadań wsadowych (domyślnie 60).
-d
Tryb debugowania. Wyświetla komunikaty o błędach na standardowe wyjście błędów zamiast wykorzystywania syslog(3). Ta opcja włącza również -f.
-f
Uruchamia atd jako proces pierwszoplanowy.
-s
Przetwarza kolejkę at/batch tylko jednokrotnie. Służy głównie do uzyskania zgodności ze starszymi wersjami at; atd -s jest odpowiednikiem starego polecenia atrun.

OSTRZEŻENIE

atd nie będzie działać, jeśli katalog do przechowywania wyników jest zamontowany przez NFS, nawet jeżeli opcja no_root_squash NFS-u jest ustawiona.

PLIKI

/var/spool/cron/atjobs Katalog przechowujący zadania, powinien mieć uprawnienia dostępu równe "700", a jego właścicielem powinien być "daemon".

/var/spool/cron/atspool Katalog przechowujący wyniki (wyjście), powinien mieć uprawnienia dostępu równe "700", a jego właścicielem powinien być "daemon".

/etc/at.allow, /etc/at.deny Określają, kto może używać systemu at.

BŁĘDY

Funkcjonalność atd powinna być wcielona do cron(8).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.1.16 oryginału.