nfsservctl(2) funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

SKŁADNIA

#include <linux/nfsd/syscall.h>

nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp, union nfsctl_res *resp);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

/*
 * To są polecenia rozumiane przez nfsctl().
 */
#define NFSCTL_SVC       0    /* This is a server process. */
#define NFSCTL_ADDCLIENT    1    /* Dodanie klienta NFS. */
#define NFSCTL_DELCLIENT    2    /* Usunięcie klienta NFS. */
#define NFSCTL_EXPORT      3    /* eksportowanie systemu plików. */
#define NFSCTL_UNEXPORT     4    /* zaprzestanie eksportowania
                      systemu plików. */
#define NFSCTL_UGIDUPDATE    5    /* uaktualnienie mapy uid/gid klienta. */
#define NFSCTL_GETFH      6    /* otrzymanie fh (używane przez mountd) */
struct nfsctl_arg {
    int           ca_version;   /* zabezpieczenie */
    union {
        struct nfsctl_svc    u_svc;
        struct nfsctl_client  u_client;
        struct nfsctl_export  u_export;
        struct nfsctl_uidmap  u_umap;
        struct nfsctl_fhparm  u_getfh;
        unsigned int      u_debug;
    } u;
}
union nfsctl_res {
    struct knfs_fh     cr_getfh;
    unsigned int      cr_debug;
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 nfsservctl

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.