assert(3) przerwanie pracy programu, jeśli wyrażenie jest fałszywe

SKŁADNIA

#include <assert.h>


void assert(scalar wyrażenie);

OPIS

Jeśli w momencie ostatniego włączenia pliku <assert.h> jest zdefiniowane makro NDEBUG, to makro assert() nie generuje żadnego kodu, więc w ogóle nic nie robi. W przeciwnym przypadku makro assert() wypisuje komunikat na standardowym wyjściu błędów i przerywa pracę programu przez wywołanie abort(3) jeśli wyrażenie jest fałszywe (to jest równe zeru).

Celem istnienia tego makra jest pomoc programistom w znalezieniu usterek w ich programach. Komunikat "assertion failed in file foo.c, function do_bar(), line 1287" jest bezużyteczny dla użytkownika.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Nie jest zwracana żadna wartość.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, C89, C99. W C89 wyrażenie musi być typu int, w przeciwnym wypadku zachowanie funkcji jest nieokreślone, jednakże w C99 może być dowolnego typu skalarnego.

BŁĘDY

assert() jest zaimplementowane jako makro. Jeśli testowane wyrażenie ma jakieś efekty uboczne, zachowanie programu będzie różne w zależności od tego, czy zdefiniowano makrodefinicję NDEBUG. Może to prowadzić do Heisenbugów [patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Heisenbug - przyp.tłum.], które nie występują przy włączonym odpluskwianiu.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.