abort(3) awaryjne zakończenie procesu

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>


void abort(void);

OPIS

abort() najpierw odblokowuje sygnał SIGABRT, a następnie wysyła ten sygnał do procesu wywołującego. Skutkuje to nienormalnym zakończeniem procesu, chyba że sygnał SIGABRT został przechwycony i funkcja obsługi tego sygnału nie powraca (patrz longjmp(3)).

Jeśli funkcja abort() powoduje zakończenie procesu, wszystkie otwarte strumienie są opróżniane i zamykane.

Jeśli sygnał SIGABRT jest ignorowany lub przechwytywany przez funkcje obsługi, która powraca, to funkcja abort() zakończy proces. Aby to zrobić, przywróci domyślną procedurę obsługi SIGABRT i ponownie wyśle ten sygnał.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja abort() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C89, C99.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.