ekg(1) Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu

SKŁADNIA

ekg [ opcje ] [ komendy ]

OPIS

ekg jest eksperymentalnym klientem Gadu-Gadu.

OPCJE

-h [--help]
Wyświetla listę możliwych opcji.
-u username [--user username]
Pozwala na uruchomienie ekg z innym ,,profilem użytkownika''. Standardowo konfiguracja ekg znajduje sie w katalogu ~/.gg/ (chyba, że zdefiniowana jest zmienna środowiskowa $CONFIG_DIR - wtedy w ~/$CONFIG_DIR/gg/). Ta opcja pozwala na stworzenie struktury podkatalogów z oddzielnymi konfiguracjami.
-t theme [--theme theme]
Ładuje motyw z podanego pliku.
-c plik [--control-pipe plik]
Tworzy nazwany potok (ang. named pipe) umożliwiający sterowanie klientem.
-o plik [--no-pipe]
Nie tworzy nazwanego potoku.
-n [--no-auto]
Nie łącz się automagicznie. Po uruchomieniu nie łączy się automatycznie z serwerami gg.
-N [--no-global-config]
Nie czytaj globalnego pliku konfiguracyjnego (np. /etc/ekg.conf) po wczytaniu pliku konfiguracyjnego użytkownika.
-a [--away[=opis]]
Po połączeniu zmienia stan na ,,zajęty''.
-b [--back[=opis]]
Po połączeniu zmienia stan na ,,dostępny''.
-F [--ffc[=opis]]
Po połączeniu zmienia stan na ,,poGGadaj ze mną''.
-d [--dnd[=opis]]
Po połączeniu zmienia stan na ,,nie przeszkadzać''.
-i [--invisible[=opis]]
Po połączeniu zmienia stan na ,,niewidoczny''.
-p [--private]
Po połączeniu włącza tryb ,,tylko dla przyjaciół''.
-v [--version]
Wyświetla wersję klienta i biblioteki libgadu.
-f nazwa [--frontend nazwa]
Wybiera podany interfejs użytkownika.