alarm(2) ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału

SKŁADNIA

#include <unistd.h>


unsigned int alarm(unsigned int seconds);

OPIS

alarm() prowadzi do dostarczenia procesowi wywołującemu sygnału SIGALRM po czasie seconds sekund.

Jeśli seconds wynosi zero, wszystkie oczekujące alarmy są anulowane.

W każdym przypadku, dowolny ustawiony wcześniej alarm() jest anulowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

alarm() zwraca liczbę sekund pozostałych do dostarczenia poprzedniego alarmu lub zero, gdy nie było wcześniej żadnego alarmu.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD.

UWAGI

alarm() i setitimer() dzielą ten sam timer; wywołania jednej z tych funkcji będą interferować z użyciem drugiej.

Alarmy utworzone przez alarm() są zachowywane pomiędzy execve(2) i nie są dziedziczone przez dzieci utworzone fork(2).

sleep(3) może zostać zaimplementowane za pomocą SIGALRM; mieszanie wywołań alarm() i sleep(3) jest kiepskim pomysłem.

Szeregowane opóźnienia mogą jak zwykle powodować opóźnienie uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.