raise(3) wysłanie sygnału do procesu wywołującego

SKŁADNIA

#include <signal.h>


int raise(int sig);

OPIS

Funkcja raise() wysyła sygnał do procesu lub wątku ją wywołującego. W jednowątkowym programie jest to równoważne z

kill(getpid(), sig);

W programie wielowątkowym jej odpowiednikiem jest:

pthread_kill(pthread_self(), sig);

Jeśli sygnał spowoduje wywołanie procedury obsługi sygnału, to raise() zakończy się po zakończeniu tej procedury.

WARTOŚĆ ZWRACANA

raise() zwraca 0 w przypadku sukcesu lub wartość niezerową w przypadku błędu.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja raise() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

C89, C99, POSIX.1-2001.

UWAGI

Od wersji 2.3.3 biblioteka glibc implementuje raise() za pomocą wywołania tgkill(2), jeśli jądro je obsługuje. Wcześniejsze wersje glibc implementowały raise() przy użyciu kill(2).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.