zsh(1) Powłoka Z

STRESZCZENIE

Ponieważ zsh posiada wiele cech, podręcznik ten został podzielony na następujące sekcje:

zsh(1)                Rzut oka na zsh (ta sekcja)
zshmisc(1)     To co nie zmieściło się w innych sekcjach
zshexpn(1)     Rozwijanie poleceń i parametrów zsh
zshparam(1)    Parametry zsh
zshoptions(1)  Opcje zsh
zshbuiltins(1) Wbudowane funkcje zsh
zshzle(1)              Edycja wiersza poleceń zsh
zshcompctl(1)  Kontrola automatycznego dopełniania
zshmodules(1)  Ładowalne moduły zsh
zshall(1)              Wszystkie sekcje razem

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Zsh jest UNIXowym interpretatorem poleceń (powłoką, shell'em) nadającym się zarówno do interaktywnej pracy z systemem jak i do wykonywania skryptów. Z pośród standardowych powłok zsh najbardziej przypomina ksh(1), ale zawiera wiele ulepszeń. Zsh posiada edycję wiersza poleceń, wbudowaną korekcję pisowni, programowalne dopełnianie poleceń, funkcje (z automatycznym ładowaniem), historię poleceń i mnóstwo innych cech.

AUTOR

Pierwotnie zsh został napisany przez Paula Falstada <[email protected]>. Obecnie zsh jest utrzymywany przez członków listy dyskusyjnej zsh-workers <[email protected]>. Koordynatorem projektu jest obecnie Andrew Main (Zefram) <[email protected]>. Z koordynatorem można się skontaktować pisząc na adres <[email protected]>, ale sprawy dotyczące kodu powinny być kierowane na listę dyskusyjną.

DOSTĘPNOŚĆ

Zsh jest dostępny z następujących anonimowych serwerów FTP. Mirrory te są często aktualizowane. Serwery oznaczone przez (G) mogą być aktualizowane względem ftp.math.gatech.edu zamiast względem serwera głównego. Serwery oznaczone przez (H) mogą być aktualizowane względem ftp.cs.elte.hu.

Serwery główne
ftp://ftp.zsh.org/pub/zsh/
http://www.zsh.org/pub/zsh/
Australia
ftp://ftp.zsh.org/pub/zsh/
http://www.zsh.org/pub/zsh/
ftp://ftp.ips.oz.au/pub/packages/zsh/ (G) (H)
Dania
ftp://sunsite.auc.dk/pub/unix/shells/zsh/
Finlandia
ftp://ftp.funet.fi/pub/unix/shells/zsh/ (H)
Francja
ftp://ftp.cenatls.cena.dgac.fr/pub/shells/zsh/
Niemcy
ftp://ftp.fu-berlin.de/pub/unix/shells/zsh/ (H)
ftp://ftp.gmd.de/packages/zsh/ (H)
ftp://ftp.uni-trier.de/pub/unix/shell/zsh/ (H)
Węgry
ftp://ftp.cs.elte.hu/pub/zsh/
http://www.cs.elte.hu/pub/zsh/
ftp://ftp.kfki.hu/pub/packages/zsh/ (H)
Izrael
ftp://ftp.math.technion.ac.il/mirror/ftp.zsh.org/pub/zsh/
http://www.math.technion.ac.il/mirror/ftp.zsh.org/pub/zsh/
Japonia
ftp://ftp.tohoku.ac.jp/mirror/zsh/ (H)
ftp://ftp.nis.co.jp/pub/shells/zsh/ (H)
Norwegia
ftp://ftp.uit.no/pub/unix/shells/zsh/ (H)
Rumunia
ftp://ftp.roedu.net/pub/mirrors/ftp.zsh.org/pub/zsh/
Słowenia
ftp://ftp.siol.net/pub/unix/shells/zsh/ (H)
Szwecja
ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/unix/zsh/ (H)
Wielka Brytania
ftp://ftp.net.lut.ac.uk/zsh/ (H)
ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/packages/unix/shells/zsh/ (G)
USA
ftp://ftp.math.gatech.edu/pub/zsh/
ftp://uiarchive.uiuc.edu/pub/packages/shells/zsh/
ftp://ftp.sterling.com/zsh/ (G) (H)
ftp://ftp.rge.com/pub/shells/zsh/ (G) (H)
ftp://foad.org/pub/zsh/
http://foad.org/zsh/

Listy dyskusyjne

Istnieją trzy listy dyskusyjne poświęcone zsh:

<[email protected]> Informacje o nowych wersjach, większych zmianach oraz comiesięcznym FAQ, czyli odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. (lista moderowana)
<[email protected]>
Dyskusje użytkowników.
<[email protected]>
Rozwój, raporty o błędach i łaty na nie.

Żeby zapisać się na listę wyślij list z polem SUBJECT `subscribe <adres-e-mail>' na adres administracyjny związany z odpowiednią grupą.

<[email protected]>
<[email protected]>
<[email protected]>

Wypisywanie się z listy jest analogiczne.

WYSTARCZY ZAPISAĆ SIĘ NA JEDNĄ LISTĘ. Wszystkie listy z zsh-announce są automatycznie przesyłane na listę zsh-users, zaś wszystkie listy z zsh-users są automatycznie przesyłane na zsh-workers.

Masz problemy z zapisaniem lub wypisaniem się na którąś z list, informację o tym wyślij na adres <[email protected]>. Listy dyskusyjne są utrzymywane przez Richarda Colemana <[email protected]>.

Listy są archiwizowane; archiwum można dostać wysyłając list na podany adres administracyjny listy. Istnieje również hipertekstowa wersja archiwum utrzymywana przez Geoffa Winga <[email protected]> i dostępna pod adresem http://www.zsh.org/mla/.

ZSH FAQ

Zsh posiada listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ), utzrymywane przez Petera Stephensona <[email protected]>. Jest ona regularnie wysyłana na grupę dyskusyjną comp.unix.shell oraz listę zsh-announce. Najnowszą wersję można znaleźć na dowolnym z wymienionych serwerów FTP lub pod adresem http://www.zsh.org/FAQ/. Adres kontaktowy do spraw związanych z FAQ to <[email protected]>.

Strona WWW ZSH

Zsh posiada stronę WWW pod adresem http://www.zsh.org/. Jest ona utrzymywana przez Karstena Thygesena <[email protected]> z SunSITE Dania. Adres kontaktowy do spraw związanych z witryną WWW to <[email protected]>.

PARAMETRY STARTOWE

Jeżeli flaga -s nie została podana, a został podany jakiś argument to pierwszy argument uznawany jest za ścieżkę skryptu, który ma zostać wykonany. Pozostałe argumenty są traktowane jako parametry pozycyjne. Następujące flagi są interpretowane przez zsh przy starcie:

-c ciąg poleceń Wykonaj ciąg poleceń.
-i
Wymuś na powłoce interaktywność.
-s
Wczytuj polecenia ze standardowego wejścia.

PLIKI STARTOWE/KOŃCOWE

Polecenia są najpierw czytane z /etc/zshenv. Jeżeli opcja RCS nie jest ustawiona w /etc/zshenv, wszystkie pozostałe pliki startowe są pomijane. W przeciwnym wypadku polecenia są czytane z $ZDOTDIR/.zshenv. Jeżeli powłoka jest powłoką zameldowania (loginową), polecenia są czytane z /etc/zprofile, a następnie z $ZDOTDIR/.zprofile. Następnie, jeżeli powłoka jest interaktywna, polecenia są czytane z /etc/zshrc i $ZDOTDIR/.zshrc. Na koniec, jeżeli powłoka jest powłoką zameldowania, czytane są pliki /etc/zlogin i $ZDOTDIR/.zlogin.

Jeżeli zmienna $ZDOTDIR nie jest ustawiona, używana jest zmienna $HOME. Wymienione powyżej pliki z katalogu /etc, w zależności od systemu, mogą znajdować się w innym katalogu.

PLIKI

$ZDOTDIR/.zshenv
$ZDOTDIR/.zprofile
$ZDOTDIR/.zshrc
$ZDOTDIR/.zlogin
$ZDOTDIR/.zlogout
${TMPPREFIX}* (domyślnie /tmp/zsh*)
/etc/zshenv
/etc/zprofile
/etc/zshrc
/etc/zlogin
/etc/zlogout (katalog /etc jest domyślny, ale pliki te mogą znajdować się w innym katalogu)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 zsh

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.