zero(4) czarna dziura

Other Alias

null

OPIS

Dane zapisywane do plików specjalnych null lub zero przepadają.

Odczyt z pliku specjalnego null zawsze zwraca znak końca pliku (np. read(2) zwraca 0), podczas gdy odczyt z pliku zero zawsze zwraca zero (znaki \0).

null i zero tworzone są zazwyczaj poleceniami:

mknod -m 666 /dev/null c 1 3
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
chown root:root /dev/null /dev/zero

PLIKI

/dev/null
/dev/zero

UWAGI

Jeśli niemożliwy jest zapis i odczyt z owych urządzeń przez wszystkich użytkowników, wiele programów będzie się zachowywać dziwnie.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.