fmod(3) reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

Other Alias

fmodf, fmodl

SKŁADNIA

#include <math.h>


double fmod(double x, double y);
float fmodf(float x, float y);
long double fmodl(long double x, long double y);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fmodf(), fmodl():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja fmod() oblicza resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość to x-n*y, gdzie n jest ilorazem x / y, zaokrąglonym w kierunku zera do liczby całkowitej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość x - n*y dla pewnej liczby całkowitej n, takiej że wartość zwracana ma taki sam znak jak x oraz wartość mniejszą niż wartość y.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli y wynosi zero, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), a y jest różne od zera, to zwracane jest +0 (-0).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd dziedziny: x jest nieskończonością
errno jest ustawiane na EDOM (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
Błąd dziedziny: y jest równe zero
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Implementacja tych funkcji w wersjach wcześniejszych niż 2.10 biblioteki glibc nie ustawiała errno na EDOM, gdy wystąpił błąd dziedziny dla nieskończonego x.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.