update-modules(8) tworzenie plików /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf

SKŁADNIA

update-modules [force]

OPIS

update-modules jest prostym narzędziem do zarządzania plikami /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf w przypadku architektury s390. Narzędzia obsługi modułów Linuksa korzystają z jednego pliku konfiguracyjnego. Utrudnia to tworzenie pakietów, które dodają informacje o swoich własnych modułach. Program update-modules został wprowadzony właśnie dlatego, aby ułatwić dynamiczne zarządzanie plikiem konfiguracyjnym,

update-modules tworzy plik konfiguracyjny z osobnych plików umieszczonych w katalogu /etc/modutils. Wszystkie pliki w tym katalogu zostają połączone w plik /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf. Istnieje specjalny podkatalog (/etc/modutils/arch) który zawiera informacje o poszczególnych architekturach. update-modules uwzględnia architekturę i wykorzystuje tylko potrzebne pliki.

Po utworzeniu nowego pliku, poprzedni jest zachowywany pod nazwą /etc/modules.conf.old lub /etc/chandev.conf.old.

Kod wyjścia 0 oznacza poprawne zakończenie programu update-modules, 1 oznacza znalezienie konfliktów, 2 oznacza, że użytkownik, próbujący uruchomić update-modules, nie jest rootem i 3 oznacza, że plik konfiguracyjny /etc/modules.conf lub /etc/chandev.cof nie został wygenerowany automatycznie (i nie będzie nadpisany, jeżeli nie podano opcji --force).

PLIKI

Są dwa rodzaje plików, które mogą znaleźć się w katalogu /etc/modutils: zwyczajne pliki oraz pliki wykonywalne. Zwyczajne pliki zawierają standardowe informacje o modułach, opisane w modules.conf(5). Pliki z rozszerzeniem .chandev zawierają opcje modułu, jak to opisano w chandev(8). Pliki wykonywalne są wykonywane, a ich standardowe wyjście jest dołączane do pliku konfiguracyjnego. Komunikaty błędów są wysyłane na stderr i nie są dalej przekierowywane.

update-modules ignoruje pliki, których nazwy pasują do następującego wyrażenia regularnego:

*\(\.dpkg-[a-z]*\|.orig|,v|~\)$
(tj. pliki o rozszerzeniach: .dpkg-new, .dpkg-orig, .dpkg-dist, .dpkg-old, .orig, ,v, oraz takie, których nazwa kończy się znakiem ~).

OPCJE

force
update-modules sprawdza, czy bieżące pliki /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf są plikami wygenerowanym poprzez zbadanie specjalnego znacznika w pierwszej linii. Jeśli nie został on znaleziony, operacja jest zatrzymywana (z kodem wyjścia 3). Podanie parametru force powoduje, że w takim przypadku, wyświetlane jest tylko ostrzeżenie.

BŁĘDY

Żadnych, oczywiście! :)

AUTOR

Ten podręcznik napisał Wichert Akkerman <[email protected]> dla systemu Debian GNU/Linux.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.