ttytype(5) przypisanie typów terminali urządzeniom terminalowym

OPIS

Plik /etc/ttytype kojarzy nazwy typów terminali opisane w termcap/terminfo z liniami urządzeń terminalowych. Każda z linii tego pliku zawiera typ terminala oraz prefix nazwy terminala (nazwy urządzenia z pominięciem /dev/), rozdzielone białymi znakami.

Skojarzenie to jest wykorzystywane przez program tset(1) do nadawanie zmiennej środowiskowej TERM poprawnej wartości (domyślnego typu terminala dla urządzenia terminalowego użytkownika).

Udogodnienie to zaprojektowano dla tradycyjnego środowiska wielodostępnego składającego się z terminali znakowych podłączonych do minikomputera z systemem Unix. Jest ono rzadko używane we współczesnych stacjach roboczych i osobistych komputerach uniksowych.

PRZYKŁAD

Zwykle plik /etc/ttytype zawiera:

con80x25 tty1
vt320 ttys0

PLIKI

/etc/ttytype
plik definiujący terminale przyłączone do systemu.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.