suffixes(7) lista rozszerzeń plików

OPIS

Przyjęło się zaznaczanie zawartości pliku poprzez jego rozszerzenie, które składa się z kropki i jednej lub większej liczby liter. Wiele standardowych narzędzi, takich jak kompilatory używają tego do rozpoznawania rodzaju pliku, z którym mają do czynienia. Narzędzie make(1) zawiera wiele reguł działania na plikach, zależnie od ich rozszerzenia.

Oto lista rozszerzeń, które można spotkać w Linuksie.

RozszerzenieTyp pliku -
pliki backupowe

 .C
kod w C++, odpowiednik .cc

 .F
kod w Fortranie z dyrektywami cpp(1)
lub plik skompresowany przy użyciu freeze

 .S
kod asemblerowy z dyrektywami cpp(1)

 .Y
plik skompresowany przy użyciu yabba

 .Z
plik skompresowany przy użyciu compress(1)

 .[0-9]+gf
pliki z fontami TeX-a

 .[0-9]+pk
pliki ze spakowanymi fontami TeX-a

 .[1-9]
strona podręcznika man dla odpowiednich sekcji

 .[1-9][a-z]
strona podręcznika man dla sekcji i podsekcji

 .a
biblioteka statyczna

 .ad
plik z domyślnymi zasobami aplikacji środowiska X

 .ada
źródło w języki Ada (body, spec lub kombinacja)

 .adb
źródło w języku Ada - body

 .ads
źródło w języku Ada - spec

 .afm
metryki fontu Postscript

 .al
plik autoload Perla

 .am
plik wejściowy programu automake(1)

 .arc
archiwum arc(1)

 .arj
archiwum arj(1)

 .asc
dane ASCII opancerzone PGP

 .asm
plik ze źródłami w asemblerze (GNU)

 .au
plik dźwiękowy

 .aux
pomocniczy plik LaTeX-a

 .avi
film (msvideo)

 .awk
program w AWK

 .b
obraz boot loadera LILO

 .bak
plik zapasowy

 .bash
skrypt powłoki bash(1)

 .bb
plik z danymi utworzony przez
gcc -ftest-coverage

 .bbg
plik z danymi utworzony przez
gcc -ftest-coverage

 .bbl
plik wyjściowy BibTeX-a

 .bdf
plik z czcionką systemu X

 .bib
baza danych bibliograficznych TeX-a, plik wejściowy BibTeX-a

 .bm
źródło bitmapy

 .bmp
bitmapa

 .bz2
plik skompresowany przy użyciu bzip2(1)

 .c
źródło w C

 .cat
pliki katalogu Message

 .cc
źródło C++

 .cf
plik konfiguracyjny

 .cfg
plik konfiguracyjny

 .cgi
program lub skrypt generujący strony WWW

 .cls
definicje kals LaTeX-a

 .class
skompilowany bytekod Javy

 .conf
plik konfiguracyjny

 .config
plik konfiguracyjny

 .cpp
odpowiednik .cc

 .csh
skrypt powłoki csh(1)

 .cxx
odpowiednik.cc

 .dat
plik z danymi

 .deb
pakiet Debiana

 .def
źródło Modula-2 dla modułów definicji

 .def
inne pliki definicji

 .desc
początkowa część wiadomości mail rozpakowanej
przez munpack(1)

 .diff
różnice plików (wyjście polecenia diff (1))

 .dir
plik bazy danych dbm-a

 .doc
plik z dokumentacją

 .dsc
Debian Source Control (pakiet źródłowy Debiana)

 .dtx
plik źródłowy pakietu LaTeX-a

 .dvi
niezależny od urządzenia produkt TeX-a

 .el
źródło lispowe EMACS-a

 .elc
skompilowany lisp EMACS-a

 .eps
enkapsułowany postscript

 .exp
kod źródłowy expecta

 .f
źródło Fortrana

 .f77
źródło Fortrana 77

 .f90
źródło Fortrana 90

 .fas
prekompilowany Common Lisp

 .fi
pliki nagłówkowe Fortrana

 .fig
plik graficzny FIG (używany przez xfig(1))

 .fmt
plik z formatem TeXa

 .gif
plik graficzny w formacie Compuserve Graphics Image File

 .gmo
GNU format message catalog

 .gsf
fonty Ghostscripta

 .gz
plik skompresowany przy użyciu gzip(1)

 .h
pliki nagłówkowe C lub C++

 .help
plik pomocy

 .hf
odpowiednik .help

 .hlp
odpowiednik .help

 .htm
.html dla ubogich

 .html
dokument HTML używany w World Wide Web

 .hqx
plik Macintosha kodowany 7-bitowo

 .i
źródło C po preprocesowaniu

 .icon
źródło bitmapy

 .idx
plik z odnośnikami lub indeksem systemów
hipertekstowego lub bazodanowego

 .image
źródło bitmapy

 .in
plik wejściowy jakiegoś narzędzia

 .info
pliki dla EMACS-owego browsera info

 .info-[0-9]+
podzielone pliki browsera info

 .ins
plik instalacyjny pakietu LaTeX-a (docstrip)

 .itcl
kod źródłowy itcl;
itcl ([incr Tcl]) jest to zorientowane obiektowo rozszerzenie Tcl-a

 .java
plik źródłowy Java

 .jpeg
plik graficzny w formacie Joint Photographic Experts
Group

 .jpg
.jpeg biednych ludzi

 .kmap
mapa klawiszy programu lyx(1)

 .l
odpowiednik .lex lub .lisp

 .lex
pliki lex(1) lub flex(1)

 .lha
archiwum lharc

 .lib
biblioteka Common Lisp

 .lisp
źródło w Lispie

 .ln
pliki do użycia z lint(1)

 .log
plik z logiem, w szczególności wyprodukowany przez TeX-a

 .lsm
wpis Linux Software Map

 .lsp
źródło Common Lisp

 .lzh
archiwum lharc

 .m
kod źródłowy Objective-C

 .m4
źródło m4(1)

 .mac
pliki makr różnych programów

 .man
strona podręcznika man (zazwyczaj źródło, niesformatowana)

 .map
pliki map różnych programów

 .me
źródło Nroff używające makr me

 .mf
źródło dla Metafonta (generatora fontów dla TeX-a)

 .mgp
plik MagicPoint

 .mm
źródła programu groff(1) w formacie mm

 .mo
plik binarny z katalogiem wiadomości

 .mod
źródło Modula-2 dla modułów implementacji

 .mov
film (quicktime)

 .mp
źródło Metapost

 .mp2
plik (dźwiękowy) MPEG Layer 2

 .mp3
plik (dźwiękowy) MPEG Layer 3

 .mpeg
film

 .o
plik obiektowy

 .old
plik stary lub zapasowy

 .orig
zapasowa (oryginalna) wersja pliku, z patch(1)

 .out
plik wyjściowy, często program wykonywalny (a.out)

 .p
źródło pascalowe

 .pag
plik bazy danych dbm

 .patch
różnice pliku z patch(1)

 .pcf
pliki fontów X11

 .pdf
Adobe Portable Data Format
(należy użyć Acrobat/acroread lub xpdf)

 .perl
źródło Perla (patrz .ph, .pl oraz .pm)

 .pfa
postscriptowe definicje fontów, format ASCII

 .pfb
postscriptowe definicje plików fontów, format binarny

 .pgm
plik w formacie protable greymap

 .pgp
binarne dane PGP

 .ph
plik nagłówkowy Perla

 .php
plik z programem w PHP

 .php3
plik z programem w PHP3

 .pid
plik przechowujący pid demona (np. crond.pid)

 .pl
skrypt Perla

 .pm
moduł Perla

 .png
plik graficzny Portable Network Graphics

 .po
plik źródłowy katalogu komunikatów

 .pod
plik programu perldoc(1)

 .ppm
plik w formacie portable pixmap

 .pr
źródło bitmapy

 .ps
Postscript

 .py
źródło w Pythonie

 .pyc
skompilowany Python

 .qt
film quicktime

 .r
źródło RATFOR (przestarzały)

 .rej
patche, których patch(1) nie był w stanie zastosować

 .rpm
pakiet binarny RedHata

 .rtf
plik tekstowy Rich Text Format

 .rules
reguły czegoś

 .s
źródło asemblerowe

 .sa
biblioteki stub dla dzielonych bibliotek a.out

 .sc
komendy arkusza kalkulacyjnego sc(1)

 .scm
kod źródłowy w Scheme

 .sed
kod źródłowy programu sed

 .sgml
kod źródłowy SGML-a

 .sh
skrypty sh(1)

 .shar
archiwum utworzone przez narzędzie shar(1)

 .so
dynamiczna biblioteka DLL

 .sql
źródło w SQL-u

 .sqml
schemat SQML

 .sty
pliki stylów LaTeX-a

 .sym
skompilowane pliki modułów definicji Modula-2

 .tar
archiwum utworzone narzędziem tar(1)

 .tar.Z
archiwum tar(1) skompresowane programem compress(1)

 .tar.bz2
archiwum tar(1) skompresowane programem bzip2(1)

 .tar.gz
archiwum tar(1) skompresowane programem gzip(1)

 .taz
archiwum tar(1) skompresowane programem compress(1)

 .tex
źródło TeX-owe lub LaTeX-owe

 .texi
odpowiednik .texinfo

 .texinfo
źródło dokumentacji TeXinfo

 .text
plik tekstowy

 .tfm
metryki fontów TeX-a

 .tgz
archiwum tar skompresowane programem gzip(1)

 .tif
.tiff dla ubogich

 .tiff
plik graficzny Tagged Image File Format

 .tk
skrypt tcl/tk

 .tmp
plik tymczasowy

 .tmpl
plik wzorcowy

 .txt
odpowiednik .text

 .uu
odpowiednik .uue

 .uue
pliki binarne zakodowane przez uuencode(1)

 .vf
wirtualny font TeX-a

 .vpl
wirtualna lista właściwości TeX-a

 .w
CWEB Silvia Leviego

 .wav
plik dźwiękowy wave

 .web
WEB Donalda Knutha

 .wml
plik źródłowy Web Meta Language

 .xbm
źródło bitmapy X11

 .xcf
grafika GIMP-a

 .xml
plik w XML-u (eXtended Markup Language)

 .xsl
arkusz stylów XSL

 .xpm
źródło piksmapy X11

 .xs
plik xsub Perla utworzony przez h2xs

 .y
pliki yacc(1) lub bison(1) (generatora parserów)

 .z
plik skompresowany przy użyciu pack(1)
(lub starego gzip(1))

 .zip
archiwum zip(1)

 .zoo
archiwum zoo(1)

 ~
plik zapasowy EMACS lub patch(1)

 rc
plik startowy, np. .newsrc

ZGODNE Z

Ogólnymi konwencjami uniksowymi.

BŁĘDY

Ta lista nie jest wyczerpująca.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.