setleds(1) ustaw diody klawiatury

SKŁADNIA

setleds [-v] [-L] [-D] [-F] [{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

setleds odczytuje i zmienia ustawienia światełek LED aktualnego VT (zwanych NumLock, CapsLock i ScrollLock). Bez argumentów polecenie setleds wypisuje obecne ustawienia. Z argumentami ustawia lub wyłącza wskazane flagi (pozostawiając inne niezmienione). Ustawienia przed i po zmianie są zgłaszane jeśli podano flagę -v

OPCJE

-F
Jest ustawiona domyślnie. Tylko zmienia flagi VT (i jej ustawienie może wpłynąć na diody klawiatury).
-D
Zmienia obydwie flagi VT i ich domyślne ustawienia (a więc subsekwencyjny reset nie odwoła zmiany). Może to być użyteczne dla ludzi, którzy zawsze chcą mieć włączony numlock.
-L
Nie rusza flag VT, a jedynie zmienia stan diod. Od tej chwili diody nie będą oddawać rzeczywistego stanu flag VT (ale zareagują na każdą zmianę). Komenda setleds -L (bez późniejszych argumentów) przywróci sytuację, w której diody oddają stan flag VT.
-num +num
Wyzeruj lub ustaw NumLock. (Od teraz, ustawienie NumLock wpływa na interpretację klawiszy numerycznych. Wciśnięcie klawisza NumLock uzupełnia ustawienie NumLock.)
-caps +caps
Wyzeruj lub ustaw CapsLock. (Od teraz, ustawienie CapsLock dodaje klawisz Shift w stosunku do wprowadzanych liter. Wciśnięcie klawisza CapsLock uzupełnia ustawienie CapsLock.)
-scroll +scroll
Wyzeruj lub ustaw ScrollLock. (Od teraz, poprzez wciśnięcie klawisza ScrollLock (lub ^S/^Q) zatrzymuje/wznawia wyjście konsoli.)

PRZYKŁAD

Można na przykład użyć setleds w /etc/rc by zdefiniować początkowy i domyślny stan NumLock poprzez

INITTY=/dev/tty[1-8]
for tty in $INITTY; do
setleds -D +num < $tty
done

USTERKI

W trybie aplikacji klawiatury klawisz NumLock nie wpływa na ustawienie flagi NumLock.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 setleds

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.