nl(1) numeruje wiersze plików

SKŁADNIA

nl [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje każdy z PLIKÓW na standardowe wyjście, wraz z dodanymi numerami wierszy. Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --body-numbering=STYL
używa STYLU do numerowania wierszy treści
-d, --section-delimiter=ZZ
używa ZZ do oddzielania stron logicznych
-f, --footer-numbering=STYL
używa STYLU do numerowania wierszy stopek
-h, --header-numbering=STYL
używa STYLU do numerowania wierszy nagłówków
-i, --line-increment=LICZBA
zwiększa numer każdego wiersza o podaną wartość
-l, --join-blank-lines=LICZBA
grupuje LICZBĘ pustych wierszy licząc je jako jeden
-n, --number-format=FORMAT
wybiera FORMAT numerowania wierszy
-p, --no-renumber
nie zaczyna numeracji wierszy od nowa na początkach stron logicznych
-s, --number-separator=ŁAŃCUCH
dodaje ŁAŃCUCH po (ewentualnym) numerze wiersza
-v, --starting-line-number=NUMER
numer pierwszego wiersza na każdej stronie logicznej
-w, --number-width=LICZBA
używa LICZBY kolumn na numerację wierszy
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślnie wybierane są są następujące opcje: -v1 -i1 -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn. ZZ są to dwa znaki, oddzielające strony logiczne, przy czym jeśli drugi nie zostanie podany to przyjmowana jest wartość :. Aby uzyskać odwrotny ukośnik, należy użyć \\. STYL jest jednym z następujących:

a
numerowanie wszystkich wierszy
t
numerowanie jedynie niepustych wierszy
n
brak numerowania wierszy
pBRE
numeruje jedynie wiersze pasujące do podstawowego wyrażenia regularnego ("BRE")

FORMAT jest jednym z:

ln
wyrównanie do lewej, bez początkowych zer
rn
wyrównanie do prawej, bez początkowych zer
rz
wyrównanie do prawej, z zerami na początku

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu nl proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Scotta Bartrama i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.