sched_get_priority_min(2) pobranie zakresu priorytetów statycznych

Other Alias

sched_get_priority_max

SKŁADNIA

#include <sched.h>

int sched_get_priority_max(int policy);

int sched_get_priority_min(int policy);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

sched_get_priority_max zwraca maksymalną wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy. sched_get_priority_min zwraca minimalną wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy. Obsługiwane wartości policy to SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

Procesy o wyższych wartościach priorytetów szeregowane są przed tymi, które mają niższe wartości. Tak więc wartość zwracana przez sched_get_priority_max będzie większa niż wartość zwracana przez sched_get_priority_min.

Linux zezwala na zakres priorytetów statycznych od 1 do 99 dla SCHED_FIFO i SCHED_RR oraz priorytet 0 dla SCHED_OTHER. Zakresy priorytetów szeregowania dla poszczególnych polityk są niezmienialne.

Zakres priorytetów szeregowania może się różnić na innych systemach POSIX-owych, więc dla przenośnych aplikacji dobrze jest używać wirtualnego zakresu priorytetu i mapować go na przedział określony przez sched_get_priority_max i sched_get_priority_min. POSIX.1b wymaga odstępu co najmniej 32 między maksymalnymi i minimalnymi wartościami dla SCHED_FIFO i SCHED_RR.

Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_get_priority_max i sched_get_priority_min definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_get_priority_max i sched_get_priority_min zwracają maksymalną/minimalną wartość priorytetu dla danej polityki szeregowania zadań. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
Parametr policy nie określa żadnej znanej polityki szeregowania zadań.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_get_priority_max

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.