rpmdeps(8) Generowanie zależności pakietów RPM

SKŁADNIA

rpmdeps {-P|--provides} {-R|--requires} PLIK ...

OPIS

rpmdeps generuje zależności pakietu dla zbioru argumentów PLIKOWYCH. Każdy argument PLIKOWY jest przeszukiwany pod kątem Elf32/Elf64, interpretera skryptów lub zależności dla skryptu, a zależności są wypisywane na standardowe wyjście.

AUTORZY

Jeff Johnson <[email protected]>