remove-shell(8) usuwa powłokę z listy poprawnych powłok zgłoszeniowych

SKŁADNIA

remove-shell nazwa_powłoki [nazwa_powłoki...]

OPIS

remove-shell wykorzystuje tymczasowe pliki /etc/shells.tmp oraz /etc/shells.tmp2 do usunięcia podanej powłoki z listy poprawnych powłok zgłoszeniowych, a następnie kopiuje wynik z powrotem do pliku /etc/shells.

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]>, Michał Kułach <[email protected]> oraz Robert Luberda <[email protected]>.