realpath(1) zwraca absolutną ścieżkę w postaci kanonicznej

SKŁADNIA

realpath [-s|--strip] [-z|--zero] nazwa_pliku ...
realpath --h|--help
realpath --v|--version

OPIS

realpath konwertuje każdy podany argument nazwa_pliku na pełną ścieżkę do pliku, pozbawioną składników będących dowiązaniami symbolicznymi lub katalogami . albo ... (Więcej informacji można znaleźć w realpath(3)).
Każdy komponent ścieżki nazwa_pliku musi istnieć. W przeciwnym wypadku realpath zakończy działanie z niezerowym kodem wyjścia,
Proszę zauważyć, że tej samej funkcjonalności dostarcza opcja "-e" polecenia readlink(1).

Jeżeli użyta zostanie opcja -s, to realpath usunie z nazwy_pliku tylko katalogi . oraz .., bez rozwiązywania dowiązań symbolicznych. Jeżeli podana nazwa_pliku jest ścieżką względną (czyli nie zaczyna się od "/"), to przed jej przetworzeniem realpath -s wstawi na jej początek nazwę bieżącego katalogu zwróconą przez wywołanie systemowe getcwd(2).

Skonwertowane ścieżki są wypisywane na standardowy wyjściu; każda w osobnej linii.

OPCJE

-s, --strip
Usuwa tylko elementy . i .., bez rozwiązywania dowiązań symbolicznych.
-z, --zero
Rozdziela wyjściowe nazwy plików znakiem pustym ("\0") zamiast znakiem nowej linii, co pozwala na użycie realpath w połączeniu z opcją "-0" polecenia xargs(1).
-h, --help
Wyświetla krótką informację o użyciu.
-v, --version
Wyświetla numer wersji polecenia realpath.

PRZYKŁADY

W poniższych przykładach przyjęto założenie, że /usr/bin/X11 jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu /usr/bin.

Przykład 1

Niezależnie od tego, jaki jest bieżący katalog roboczy
realpath /../usr/bin/X11/./xterm
wyświetla
/usr/bin/xterm
ale
realpath -s /../usr/bin/X11/./xterm
wypisuje
/usr/bin/X11/xterm

Przykład 2

Jeżeli /usr/bin/X11 (będący dowiązaniem symbolicznym do /usr/bin) jest bieżącym katalogiem roboczym
realpath ./xterm
oraz
realpath  -s ./xterm
będzie
/usr/bin/xterm

Przykład 3

Zakładając że bieżącym katalogiem roboczym jest /home/user (oraz że ten katalog istnieje przed i podczas działania programu relapath), polecenie
realpath ../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file
zakończy się następującym błędem:
../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file: No such file or directory
ale
realpath -s ../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file
zwróci
/home/path/to/some/non-existent/file

KOD WYJŚCIA

realpath zwraca zerowy kod wyjścia, jeżeli wszystkie nazwy ścieżek zostały pomyślnie skonwertowane.
W razie błędów (np. brakujące lub niedostępne katalogi w ścieżce), realpath wyświetla komunikat błędu na standardowe wyjście błędów i zwraca niezerowy kod wyjścia.

BŁĘDY

Miejmy nadzieję, że żadnych :)
Jeżeli jednak znajdziesz jakiś, prosimy zgłosić go w systemie śledzenia błędów Debiana. Opis, jak to zrobić, można znaleźć w pliku /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt, pochodzącym z pakietu doc-debian, lub stronie podręcznika reportbug(1).

AUTOR

Napisany przez Larsa Wirzeniusa <[email protected]> jako część pakietu dwww. Obecnie rozwijany i ulepszany przez Roberta Luberdę <[email protected]>.

realpath jest udostępniany na warunkach Ogólnej licencji publicznej GNU (GNU GPL). Chociaż został napisany dla Debiana, zachęcamy do przenoszenia go do innych systemów.