readlink(1) wypisuje cele dowiązań symbolicznych lub kanoniczne nazwy plików

SKŁADNIA

readlink [OPCJA]... PLIK...

OPIS

-f, --canonicalize
wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; przy czym muszą istnieć wszystkie części oprócz ostatniej
-e, --canonicalize-existing
wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; przy czym muszą istnieć wszystkie części składowe
-m, --canonicalize-missing
wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; bez wymagań dotyczących istnienia którejkolwiek ze składowych
-n, --no-newline
nie wypisuje kończącego ogranicznika
-q, --quiet,
-s, --silent
wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach
-v, --verbose
wyświetla komunikaty o błędach
-z, --zero
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu readlink proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Dmitrija V. Levina.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.