qmail-pop3d(8) rozprowadzaqqq pocztę poprzez POP

SKŁADNIA

qmail-pop3d maildirname

OPIS

qmail-pop3d pozwala użytkownikowi czytać i kasować pocztę poprzez sieć.

Poczta przechowywana jest w folderze maildir zwanym maildirname, normalnie Maildir, w katalogu domowym użytkownika.

qmail-pop3d jest zazwyczaj wywoływany przez qmail-popup, odczytujący nazwę użytkownika i hasło, oraz przez /bin/checkpassword, który sprawdza hasło i ustawia zmienne środowiskowe.

qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynności.

qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a także LAST.

qmail-pop3d dołącza dodatkową pustą linię do każdej wiadomości, by przeciwdziałać poważnym błędom w większości klientów poczty.

qmail-pop3d bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.