putwc(3) zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

Other Alias

fputwc

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
#include <wchar.h>


wint_t fputwc(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwc(wchar_t wc, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fputwc() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputc(3). Zapisuje szeroki znak wc do stream. Gdy ferror(stream) stanie się prawdziwe, to zwraca WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji szerokiego znaku, ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF. W pozostałych przypadkach zwraca wc.

Funkcja lub makro putwc() zachowuje się identycznie jak fgetwc(). Może być zaimplementowane jako makro, więc może wskutek tego rozwijać swój argument więcej niż raz. Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra używać.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fputwc() zwraca wc, jeśli nie wystąpił żaden błąd, lub WEOF w przeciwnym wypadku. W przypadku błędu ustawiane jest errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

Oprócz zwykłych jest jeszcze
EILSEQ
Konwersja wc do kodowania stosowanego w strumieniu nie powiodła się.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

UWAGI

Zachowanie fputwc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fputwc() faktycznie zapisze wielobajtową sekwencję odpowiadającą szerokiemu znakowi wc.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.