putw(3) odczytywanie i wyprowadzanie słów (wartości typu int)

Other Alias

getw

SKŁADNIA

#include <stdio.h>


int getw(FILE *stream);
int putw(int w, FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getw(), putw():

Od glibc 2.3.3:
_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE ||
(_XOPEN_SOURCE &&
    !(_POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE >= 600))
Przed glibc 2.3.3:
_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE

OPIS

getw() odczytuje słowo (tzn. wartość typu int) ze stream. Jest udostępniona dla zgodności z SVID. Zaleca się korzystanie z fread(3) zamiast niej.

putw() zapisuje słowo w (tzn. wartość typu int) do stream. Jest udostępniona dla zgodności z SVID, ale zaleca się korzystanie z fwrite(3) zamiast niej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Normalnie, getw() zwraca przeczytane słowo, a putw() zwraca 0. W przypadku błędu, zwracają EOF.

ZGODNE Z

SVr4, SUSv2. Nieobecne w POSIX.1-2001.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Wartość zwracana w przypadku błędu jest również poprawną wartością danych. Można korzystać z ferror(3), aby rozróżnić te dwa przypadki.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.